Φιλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: οι προσδοκίες των ευρωβουλευτών 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

EU2019FI logo  

Την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναλαμβάνει η Φινλανδία, διαδεχόμενη τη Ρουμανία. Οι Φιλανδοί ευρωβουλευτές μοιράζονται τις προσδοκίες τους.

«Βιώσιμη Ευρώπη - Βιώσιμο Μέλλον» είναι το σλόγκαν της εξάμηνης φιλανδικής προεδρίας που έχει ως κεντρικό θέμα τη βιωσιμότητα. Με τα χρήματα που θα προορίζονταν για δώρα προς τους υψηλούς προσκεκλημένους, η φιλανδική προεδρία σχεδιάζει να αντισταθμίσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα αεροπορικά ταξίδια ηγετών και εθνικών αποστολών. Παράλληλα, το νερό σε πλαστικά μπουκάλια θα απαγορεύεται στους χώρους που θα φιλοξενήσουν το επόμενο εξάμηνο τις εργασίες των εκπροσώπων των χωρών-μελών της ΕΕ. To νερό θα έρχεται απευθείας από τη βρύση στο ποτήρι.

Το πρόγραμμα της προεδρίας επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες: 
  • ενίσχυση των κοινών αξιών και του κράτους δικαίου 
  • επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής ΕΕ, χωρίς αποκλεισμούς 
  • ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον τομέα της δράσης για το κλίμα 
  • ολοκληρωμένη προστασία της ασφάλειας των πολιτών 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερη δράση για το κλίμα:


Η Σίρπα Πίετικαϊνεν (ΕΛΚ) ζητά τη χάραξη πολιτικής βασισμένης σε επιστημονικά δεδομένα για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων και προτείνει την επιστημονική αξιολόγηση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων. Σύμφωνα με την ίδια, η κυκλική οικονομία και η αποτελεσματική χρήση των πόρων διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στην επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος: «Χρειαζόμαστε έναν χάρτη πορείας για την κυκλική οικονομία που να συμπεριλαμβάνει στρατηγικές στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της οικοδόμησης κτιρίων, μια πολιτική για βιώσιμα συστήματα τροφίμων και μια ομοιόμορφη κλίμακα για την παρακολούθηση της προόδου», δήλωσε η Φιλανδή ευρωβουλευτής. Η Σίρπα Πίετικαϊνεν προτείνει, επίσης, τη συμπερίληψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον κλιματικό αντίκτυπο των επενδύσεων στην χρηματοπιστωτική νομοθεσία.


«Οι κοινές αξίες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ελπίζω πως, υπό την φιλανδική προεδρία, θα οικοδομήσουμε μια πιο ανθρώπινη Ευρώπη και θα ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων... Αναμένω ότι η Φιλανδία θα προωθήσει φιλόδοξα μέτρα για το κλίμα και περισσότερη συνεργασία με τις χώρες του αρκτικού κύκλου», δηλώνει από την πλευρά του ο Έερο Χειναλούομα (S&D).


Η Έλσι Κάταϊνεν (Renew Europe) πιστεύει ότι η Φιλανδία θα δείξει ιδιαίτερη προσήλωση στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, στο Brexit και στους στόχους για το κλίμα. «Ελπίζω και αναμένω ότι στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Φιλανδία θα συμβάλει στην εξεύρεση ενός δίκαιου συμβιβασμού μεταξύ των κρατών μελών για την εξασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης του γεωργικού τομέα και της συνοχής».


Ο Βίλε Νίινιστο (Greens/EFA) υπογραμμίζει ότι η Φιλανδική προεδρία έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης. «Αναμένουμε ότι η Φιλανδία θα πιέσει την ΕΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς. Πρώτον, πρέπει οι χώρες της ΕΕ να δεσμευτούν για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050 και να λάβουν μέτρα για την μετάβασή τους στην πράσινη οικονομία... Η Φιλανδία πρέπει, ακόμα, να τονίσει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην ΕΕ».


«Ελπίζω πως το επίπεδο καθαρής συνεισφοράς της Φιλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα είναι χαμηλότερο στο επερχόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ήρθε η στιγμή να σταματήσουμε την αναδιανομή του εισοδήματος στην Ευρώπη υπό τη μορφή δαπανών συνοχής για παράδειγμα. Επίσης, η Φιλανδία πρέπει να προσπαθήσει να αποτρέψει την ΕΕ από την άσκηση πίεσης στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και στην Ιταλία για την επιβολή μιας μεταναστευτικής πολιτικής που βλάπτει τους πολίτες τους. Πρέπει, ακόμα, να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα από τις πρακτικές αθέμιτου εμπορίου που εφαρμόζει η Κίνα», δηλώνει η Λάουρα Χουχτασάρι (ID).


Η Σίλβια Μόντιγκ (GUE/NGL) υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη παραμένει διχασμένη ως προς την κλιματική αλλαγή, την ξενοφοβία, τον λαϊκισμό, το Brexit, τη μεταχείριση των μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη και άλλα ζητήματα. «Η Φιλανδία πρέπει να δείξει τόλμη και ενεργητικότητα και να κρατήσει ζωντανούς στους στόχους για το κλίμα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε για τη θέσπιση πιο αυστηρών στόχων μείωσης των εκπομπών και να θέσουμε τον στόχο για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Η δράση για το κλίμα δεν πρέπει να υπονομευθεί λόγω της ύπαρξης άλλων προκλήσεων».