Ποιοι είναι οι νέοι επικεφαλής των επιτροπών του ΕΚ;  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι επιτροπές βρίσκονται στον πυρήνα του νομοθετικού έργου του Κοινοβουλίου. Μάθετε ποιοι θα αναλάβουν την ηγεσία τους για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών επιτροπών  

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέλεξαν τους προέδρους και αντιπροέδρους τους κατά τις πρώτες συνεδριάσεις τους, τον Ιούλιο.


Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ορίζουν ομάδες διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συνομιλίων με τους υπουργούς της ΕΕ, υιοθετούν εκθέσεις, διοργανώνουν ακροάσεις και ελέγχουν το έργο των άλλων οργάνων και θεσμών της ΕΕ.


Όλες οι μόνιμες επιτροπές (20) και υποεπιτροπές (2) του Κοινοβουλίου καλύπτουν ποικίλους τομείς πολιτικής δράσης, από το περιβάλλον μέχρι το παγκόσμιο εμπόριο.