Το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες (γράφημα) 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Στις 3 Ιουλίου του 2019, οι ευρωβουλευτές εξέλεξαν τον Ντάβιντ Σασόλι ως πρόεδρο του ΕΚ κι έπειτα επέλεξαν τους 14 αντιπροέδρους και τους πέντε κοσμήτορες για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες συγκροτούν το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για την εσωτερική οργάνωση του οργάνου. Ο πρόεδρος επιβλέπει τις δραστηριότητες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και εκπροσωπεί το ΕΚ σε όλες τις νομικές υποθέσεις και τις εξωτερικές σχέσεις. Ωστόσο, μπορεί να αναθέσει ορισμένα καθήκοντα στους αντιπροέδρους, οι οποίοι μπορούν να τον αντικαταστήσουν όταν απουσιάζει από την ολομέλεια. Οι κοσμήτορες αναλαμβάνουν διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα που αφορούν τους ευρωβουλευτές.

Τα μέλη του Προεδρείου εκλέγονται από τους ευρωβουλευτές για θητεία δυόμισι ετών, εώς τον Ιανουάριο του 2022.