Οι ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων και η διαδικασία έγκρισης της νέας Επιτροπής από το ΕΚ  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι ευρωβουλευτές αξιολογούν τους υποψήφιους Επιτρόπους στα χαρτοφυλάκια που τους έχει αναθέσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια δημόσιων ακροάσεων.

Η διαδικασία έκγρισης της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε ισχυρή εντολή μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου, στις οποίες ψήφισαν περισσότεροι από 200.000.000 πολίτες. Οι ευρωεκλογές ήταν το πρώτο βήμα για μια σειρά αλλαγών στα Ευρωπαϊκά όργανα, η οποίες ολοκληρώνονται με την έγκριση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Αν γίνει αυτό τότε οι νέοι Επίτροποι αναλαμβάνουν καθήκοντα 1 Νοεμβρίου. Προηγουμένως όμως κάθε υποψήφιος Επίτροπος θα παρουσιαστεί ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής ή των επιτροπών, προκειμένου να αποδείξει την καταλληλόλητα του για τη θέση. Οι ακροάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, θα είναι δημόσιες και θα μπορεί να τις παρακολουθήσει το κοινό σε απευθείας μετάδοση από την ιστοσελίδα του ΕΚ.