Ειδική σύνοδος ολομέλειας για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Αυτή την Πέμπτη, το ΕΚ πραγματοποιεί ειδική σύνοδο ολομέλειας για την έγκριση των πρώτων μέτρων που θα βοηθήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του κορονοϊού.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν πλήρως τα πρωτοφανή μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την πανδημία και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Το ΕΚ είναι αποφασισμένο να παίξει το ρόλο του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνει την εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών.


Κατά τη διάρκεια της συνόδου της 26ης Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές του ΕΚ θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν για τα ακόλουθα μέτρα:


Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει, επίσης, να εγκριθούν από το Συμβούλιο προκειμένου να τεθούν σε ισχύ.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Λόγω, όμως, της εξάπλωσηςτου κορονοϊού, έχουν υιοθετηθεί ειδικά μέτρα ώστε οι ψηφοφορίες να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Η σύνοδος αυτή αντικαθιστά τη σύνοδο που ήταν προγραμματισμένη για τις 1-2 Απριλίου.