Τι κάνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; (βίντεο) 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Μάθετε για τον ρόλο και τα καθήκοντα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο βίντεο μας.

Ο Πρόεδρος εκλέγεται κάθε δυόμιση χρόνια και προεδρεύει στις συνόδους ολομέλειας, εποπτεύει τις διάφορες δραστηριότητες και επιτροπές του Κοινοβουλίου και επροσωπεί το Κοινοβούλιο σε όλες τις νομικές υποθέσεις και στις διεθνείς σχέσεις του.