Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

Top Story banner        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ 
Βασίζομαι στην Ευρώπη 

Ένας φιλόδοξος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κρίσιμος για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την οικοδόμηση μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής Ευρώπης μετά την πανδημία.

Banner Health TST ©Sewcream/AdobeStock        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Οι πολιτικές υγείας της ΕΕ 
Προστατεύοντας την υγεία των Ευρωπαίων 

Οι πολιτικές υγείας της ΕΕ στοχεύουν στην προαγωγή της καλής υγείας, στην προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας και στην εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών μελών.

Illustration image of hands in gesture of protection. ©AP images/European Union - EP        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Κοινωνική ένταξη και προστασία  
Ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση της ΕΕ  

Πώς προωθεί η ΕΕ την κοινωνική ένταξη και προστασία; Πώς καταπολεμά τη φτώχεια και την ανεργία; Ανακαλύψτε τα τελευταία νέα σχετικά με τις ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές.

Δείτε επίσης: