Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

       
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Σχέδιο ανάκαμψης COVID-19 
Πώς το Κοινοβούλιο εποπτεύει την απάντηση της ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού 

Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ στηρίζει την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19 και αναπτύσσει ανθεκτικότητα για το μέλλον. Μάθετε πώς το ΕΚ ασκεί τον εποπτικό του ρόλο.

       
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Μετανάστευση: Μια κοινή πρόκληση 
Οι δράσεις του ΕΚ για το άσυλο, τα εξωτερικά σύνορα και τη μετανάστευση 

Η πρόκληση της μετανάστευσης: πώς διαχειρίζεται η ΕΕ την άφιξη αιτούντων άσυλο και μεταναστών στην Ευρώπη; Μάθετε τι κάνει το Κοινοβούλιο για τη μετανάστευση, το άσυλο και τα σύνορα.

       
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Οι πολιτικές υγείας της ΕΕ 
Προστατεύοντας την υγεία των Ευρωπαίων 

Οι πολιτικές υγείας της ΕΕ στοχεύουν στην προαγωγή της καλής υγείας, στην προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας και στην εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών μελών.

Δείτε επίσης: