Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

       
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕ 
Τα οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον 

Η ΕΕ συμβάλει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για επιχειρήσεις και καταναλωτές, προστατεύοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

       
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Τεχνητή Νοημοσύνη και μαζικά δεδομένα 
Χτίζοντας εμπιστοσύνη και ενισχύοντας την καινοτομία 

Η TN και τα μαζικά δεδομένα είναι κεντρικής σημασίας για το ψηφιακό μέλλον της ΕΕ. Μάθετε πώς το ΕΚ σκοπεύει να προωθήσει την ανάπτυξη διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των πολιτών.

Δείτε επίσης: