Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

banner        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Ενιαία Ψηφιακή Αγορά  
Για την ψηφιακή οικονομία και την ανάπτυξη 

Πώς η Ευρώπη δημιουργεί μία ενιαία ψηφιακή αγορά; Ανακάλυψε τις δράσεις του ΕΚ σχετικά με τη διαδικτυακή ουδετερότητα, την καινοτομία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον γεωγραφικό αποκλεισμό.

Future of Europe -Top Story and Banner ©AP Images/European Union-EP        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Το μέλλον της Ένωσης  
Διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για την ΕΕ 

Τι αλλαγές χρειάζεται η ΕΕ ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στις προκλήσεις του μέλλοντος; Ανακαλύψτε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων.

Δείτε επίσης: