Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

       
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Επόμενα βήματα 
Απαντώντας στις προσδοκίες των πολιτών για την ΕΕ 

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής και αποτελεσματικής ΕΕ, σύμφωνα με τις προτάσεις των πολιτών που πήραν μέρος στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

       
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2022 
Στον γενναίο λαό της Ουκρανίας το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022 

Το ΕΚ απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης στον γενναίο λαό της Ουκρανίας, ο οποίος εκπροσωπείται από τον πρόεδρο, τους αιρετούς ηγέτες και την κοινωνία των πολιτών.

Δείτε επίσης: