Τα επόμενα βήματα στις σχέσεις ΕΕ - Μεγάλης Βρετανίας 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν σημαίνει το τέλος της μεταξύ τους συνεργασίας, η οποία θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, το εμπόριο, την ασφάλεια και την άμυνα.

Η ΕΕ και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζουν πολλές κοινές προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η αστυνομική συνεργασία, και θα αποκομίσουν πολλά από την ανάληψη συντονισµένης δράσης σε αυτούς τους τομείς.


Η συμφωνία αποχώρησης, η οποία έχει επικυρωθεί και από τα δύο μέρη, καλύπτει την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία και των Βρετανών πολιτών που ζουν στην ΕΕ, τις οικονομικές δεσμεύσεις της Μεγάλης Βρετανίας ως κράτος-μέλος, όπως επίσης και συνοριακά ζητήματα (κυρίως μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας).

Οι μελλοντικές σχέσεις θα αποτελούν μέρος μιας ξεχωριστής συμφωνίας, η οποία αποτελεί, επί του παρόντος, αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει της πολιτικής δήλωσης που εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από τα δύο μέρη.

Η θέση του ΕΚ


On 11 September, the UK coordination group and the political group leaders issued a statement expressing their concern about the UK government's proposed Internal Market Bill and demand that all provisions of the Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland/Northern Ireland, are fully implemented. Regarding the negotiations, the statement said that the Parliament remains committed to an ambitious partnership with the UK.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη σύναψη συνολικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων και μια συμφωνία για την αλιεία.


Στις 29 Μαΐου, ο Νταβίντ ΜακΑλιστερ, πρόεδρος της Συντονιστικής Ομάδα του ΕΚ για το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: "Το Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει συμφωνία που δεν περιλαμβάνει διατάξεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θεμελιώδη δικαιώματα, άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης κι ένα σταθερό καθεστώς για την αλιεία. Θεωρεί, επίσης, ότι η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, που συνυπέγραψε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι κρίσιμη".

Στις 12 Ιουνίου, τα μέλη των επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων και εμπορίου επανέλαβαν την αμέριστη υποστήριξή τους για τη θέση της ΕΕ στις συνομιλίες μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη μελλοντική τους σχέση. Όλοι οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επί του σχεδίου ψηφίσματος κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 17-19 Ιουνίου.


Η ψηφοφορία της επιτροπής πραγματοποιήθηκε ενόψει μιας διάσκεψης για τις τρέχουσες συνομιλίες στις 15 Ιουνίου με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Τσαρλς Μισέλ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασσόλι. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου, η ομάδα συντονισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ εξέδωσαν δήλωση για να εκφράσουν την ανησυχία τους για το νομοσχέδιο περί εσωτερικής αγοράς της βρετανικής κυβέρνησης και ζήτησαν την εφαρμογή όλων των διατάξεων της συμφωνίας αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου σχετικά με τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένο στη σύναψη μιας φιλόδοξης συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι θα καλύπτει η συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις των δυο πλευρών;

Τα ζητήματα σε οποιαδήποτε συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις κυμαίνονται από την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών έως το περιβάλλον, την έρευνα, την εκπαίδευση και άλλα.

Ένα από τα βασικά αντικείμενα διαπραγμάτευσης αφορά τους όρους και τις αρχές για το μελλοντικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων των πιθανών δασμών, των προδιαγραφών προϊόντων, των ισότιμων όρων, αλιείας, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του τρόπου επίλυσης διαφορών.

Πολίτες


Τα δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται από τη συμφωνία αποχώρησης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία και οι Βρετανοί πολίτες που διαμένουν στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στον τόπο της τωρινής διαμονής τους. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση ή την υγειονομική περίθαλψή για παράδειγμα, συνεχίζουν να αποτελούν βασική προτεραιότητα του Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές παρακολουθούν στενά τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας αποχώρησης.


Χρονοδιάγραμμα


Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη μεταβατική περίοδο, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί την πρόσβασή του στην ενιαία αγορά και υπόκειται στη νομοθεσία της ΕΕ, αν και δεν είναι πλέον σε θέση να διαμορφώσει νέους νόμους.


Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι συναλλαγές μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και ΕΕ θα πραγματοποιούνται βάσει κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.


Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό των επιπτώσεων σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Πώς διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις;

Any agreement can only enter into force if it is approved by the European Parliament and the Council. Unlike the withdrawal agreement, it is also possible that the agreement on future relations will also have to be approved by national parliaments if it refers to competences the EU shares with member states. It will also need to be approved by the UK.


Ο πρώην επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ διεξάγει τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της ΕΕ, βάσει πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Μισέλ Μπαρνιέ διεξήγαγε, επίσης, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία αποχώρησης.


Οι ευρωβουλευτές μπορούν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις υιοθετώντας ψηφίσματα που ορίζουν τη θέση του ΕΚ. Το Κοινοβούλιο συγκρότησε μια συντονιστική ομάδα για τη Μεγάλη Βρετάνια, με επικεφαλής τον πρόεδρο της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων, Ντέιβιντ Μακάλιστερ (ΕΛΚ, Γερμανία).

Οι συμφωνίες μπορούν να τεθεί σε ισχύ μόνο εάν εγκριθούν από το ΕΚ και το Συμβούλιο. Σε αντίθεση με τη συμφωνία αποχώρησης, η συμφωνία σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να εγκριθεί και από τα εθνικά κοινοβούλια εάν αναφέρεται σε αρμοδιότητες που η ΕΕ μοιράζεται με τα κράτη μέλη. Η συμφωνία θα πρέπει, επίσης, να εγκριθεί από τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι μελλοντικές σχέσεις ΕΕ - Μεγάλης Βρετανίας