Ενέργεια 
Για την ενέργεια και το κλίμα  

Οικονομία  Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Ενημερωθείτε σχετικά με το έργο του Κοινοβουλίου για την κλιματική ουδετερότητα, τον ενεργειακό εφοδιασμό, τις τιμές και τις υποδομές.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Άρθρα 

       

Η μείωση των ρύπων, η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η διασφάλιση της παροχής ηλεκτρισμού, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του ΕΚ για το 2017. Σειρά μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται. Στο βίντεο που ετοιμάσαμε θα μάθετε περισσότερα για της προτεραιότητες της ΕΕ στο τομέα της ενέργειας αλλά και τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υλοποίησή τους.

       

Η μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη οικονομία θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Μάθετε πώς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μπορεί να τις στηρίξει.

Βίντεο 

Άρθρα 

       

Το ΕΚ ενέκρινε την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης για διασυνοριακά, διευρωπαϊκά έργα ενεργειακής υποδομής για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Βίντεο