Το μέλλον του Erasmus+: περισσότερες ευκαιρίες 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Parliament approve new, more inclusive Erasmus+ programme. ©Ermolaev Alexandr/Adobe Stock  

To ανανεωμένο πρόγραμμα Erasmus+ θα χρηματοδοτήσει έργα μαθησιακής κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας για 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους όλων των ηλικιών και κάθε υποβάθρου.

Στις 18 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027. Το Erasmus+ είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ που δημιουργεί ευκαιρίες για τη νεολαία και βοηθάει ανθρώπους κάθε ηλικίας και από κάθε υπόβαθρο να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ζωής και εργασίας

28 δισ. ευρώ  ; Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: 

Οι ευρωβουλευτές κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα, συμβάλοντας στον διπλασιασμό, σχεδόν, της χρηματοδότησής του για την περίοδο 2021-2027. Το νέο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότηα σε 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες στο εξωτερικό μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, καθηγητών και εκπαιδευτικών.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, που προτάθηκαν από τους ευρωβουλευτές, αποτελούν τώρα μέρος του νέου Erasmus+. Τα διεθνή αυτά κέντρα θα παρέχουν ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και θα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες σε τομείς κλειδιά. 

Ως προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, το πρόγραμμα είναι πλέον πιο προσβάσιμο και συμπεριληπτικό, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ανθρώπους που έχουν παραδοσιακά λιγότερες ευκαιρίες να πάρουν μέρος. Για παράδειγμα, άτομα που ζουν με αναπηρίες, σε συνθήκες φτώχειας, σε απομακρυσμένες περιοχές ή άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και άλλες ευάλωτες κατηγορίες.

Το Erasmus+ θα εστιάσει στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και θα προωθήσει έναν υγιεινό τρόπος ζωής και δια βίου μάθηση για τους ενήλικες, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+;


Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ξεκίνησε ως πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών το 1987 και μέχρι το 2014, προσέφερε ευκαιρίες για καθηγητές, ασκούμενους και εθελοντές όλων των ηλικιών.


Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα περισσότεροι από 9 εκατομμύρια άνθρωποι. Μόνο το 2019 επωφελήθηκαν από το Erasmus+ σχεδόν 940.000 συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα καλύπτει 33 χώρες - τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 στους 3 ασκούμενους βρίσκει δουλειά σε μια εταιρεία στην οποία έκανε πρακτική μέσω του προγράμματος Erasmus.


Πώς να κάνεις αίτηση;


Η περίοδος των αιτήσεων και της προετοιμασίας διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Βρες περισσότερες πληροφορίες εδώ.