Ευρωβαρόμετρο 2017  
Ευρωβαρόμετρο 2017  

Θέματα ΕΕ 
 

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 2017, αποκαλύπτει τους τομείς στους οποίους οι Ευρωπαίοι περιμένουν περισσότερα από την ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Άρθρα