Συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ 
Εξετάζοντας τις προτεραιότητες της ΕΕ 

Θέματα ΕΕ 
 

Η συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ, στις 16 Σεπτεμβρίου, αποτελεί κορυφαία στιγμή στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Επιτροπής να λογοδοτεί στους δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Βίντεο