Κλιματική αλλαγή 
Επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  

Κοινωνία  Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Μάθετε τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσει την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Πράσινη Συμφωνία 

Ενημερωτικά δελτία 

Podcasts 

COP27 

Περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 

Βίντεο 

Άρθρα 

Άρθρα 

Δελτία Τύπου σχετικά με τη μείωση εκπομπών 

Fit for 55 

Βίντεο 

Άρθρα 

Άρθρα 

Άρθρα 

Βίντεο 

Άρθρα 

       

Η μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη οικονομία θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Μάθετε πώς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μπορεί να τις στηρίξει.

       

Η μετάβαση σε μια πιο οικολογική οικονομία απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Η ΕΕ θέλει να προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς τα δημόσια κονδύλια δεν επαρκούν.

       

Η ΕΕ καθιερώνει ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης των πράσινων ή βιώσιμων δραστηριοτήτων για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και να συμβάλει σε μια κλιματικά βιώσιμη οικονομία.

Άρθρα