Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και το ΕΚ επιθυμεί να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

©AP Images/European Union-EP  

Το 2016, η Κομισιόν παρουσίασε πακέτο προτάσεων για καθαρή ενέργεια, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Το πακέτο αποτελείται από τρεις προτάσεις: μία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία για την ενεργειακή απόδοση και μία για έναν μηχανισμό ελέγχου. Τον Ιούνιο του 2018, Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την οριστικοποίηση των κανόνων.

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το μερίδιο της ενέργειας που καταναλώνεται από ανανεώσιμες πηγές έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, από 8,5% το 2004 σε 17% το 2016, και η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για το 2020 κατά 20%.

 

Το 2014, τα κράτη μέλη της Ένωσης συμφώνησαν ότι ο στόχος πρέπει να αυξηθεί σε 27% μέχρι το 2030, ωστόσο τώρα οι οι δύο πλευρές επιμένουν ότι η μείωση πρέπει να φτάσει τουλάχιστον το 32%.

 

Συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν το δικαίωμα των πολιτών να παράγουν, να αποθηκεύουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς να πρέπει να πληρώνουν επιπλέον χρεώσεις ή φόρους.

 

Ενεργειακή απόδοση

Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση όχι μόνο μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τον, 350 δισεκατομμυρίων, λογαριασμό της ΕΕ σε εισαγωγές. Για αυτό οι δύο πλευρές της ΕΕ συμφώνησαν να θέσουν δεσμευτικό στόχο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, 32.5% μέχρι το 2030.

 

Για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τον Απρίλιο του 2018. Σύμφωνα με αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμές στρατηγικές για την υποστήριξη της ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων. Στόχος είναι να κτήρια στην ΕΕ να μη χρησιμοποιούν καθόλου ενέργεια μέχρι το 2050.

 

Επίσης, πέρσι το Κοινοβούλιο απλούστευσε τις σήμανση ενέργειας για οικιακές συσκευές, όπως λαμπτήρες, τηλεοράσεις και ηλεκτρικές σκούπες προκειμένου να διευκολύνει τον καταναλωτή να συγκρίνει την ενεργειακή του απόδοση.

 

Ελεγκτικός μηχανισμός

Οι ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο συμφώνησαν επίσης για τη λεγόμενη «διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης». Πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου των χωρών προς τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και ένα εργαλείο συνεργασίας για την κάλυψη του χάσματος σε περίπτωση που ένα κράτος μείνει πίσω στους στόχους του.

Για να τεθούν σε ισχύ, τα σχέδια κανόνων που συμφωνήθηκαν μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου θα χρειαστούν τώρα την έγκριση του Κοινοβουλίου (η ψηφοφορία στην ολομέλεια αναμένεται τον Οκτώβριο) και το Συμβούλιο.