Εκπομπές CO2 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά: Το EK εγκρίνει αυστηρότερα όρια  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά παράγουν περίπου το 15% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ. ©APimages/European Union-EP  

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και ημιφορτηγά. Στόχος ο μηδενισμός των ρύπων από καινούργια οχήματα έως το 2035.

Σε μια προσπάθεια να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για το κλίμα, η ΕΕ αναθεωρεί τη νομοθεσία σε τομείς που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55. Αυτό περιλαμβάνει τις μεταφορές, τον μόνο τομέα στον οποίο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παραμένουν υψηλότερες από το 1990, έχοντας αυξηθεί περισσότερο από 25%. Οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών στην ΕΕ.

Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών από τις μεταφορές και το 2021 ήταν υπεύθυνες για το 72% όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις εγχώριες και διεθνείς μεταφορές της ΕΕ.

Γιατί αυτοκίνητα και φορτηγά;


Τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά παράγουν περίπου το 15% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.


Η θέσπιση αυστηρότερων προτύπων εκπομπών από αυτοκίνητα αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα για το 2030.


Η σημερινή πραγματικότητα


Το 2019, οι μέσες εκπομπές C02 από καινούργια αυτοκίνητα ανήλθαν στα 122,3 γρμ CO2/χλμ., καταγράφοντας βελτίωση σε σύγκριση με τον στόχο των 130 γρμ CO2/χλμ. για την περίοδο 2015-2019 αλλά ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο των 95 γρμ CO2/χλμ. που έχει τεθεί για την περίοδο μετά το 2021.


Ο αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί σημαντικά, αντιπροσωπεύοντας το 11% των πρωτοταξινοµούµενων επιβατικών αυτοκινήτων το 2020.

Μάθετε περισσότερα στοιχεία και αριθμούς στα γραφήματά μας.


Νέοι στόχοι


Τον Ιούλιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μείωση του ορίου εκπομπών από αυτοκίνητα και φορτηγά κατά ένα επιπλέον 15% από το 2025· Ακολουθεί μείωση κατά 55% για τα αυτοκίνητα και 50% για τα φορτηγά έως το 2030 και για μηδενικές εκπομπές έως το 2035.


Οι στόχοι εκφράζονται σε ποσοστά επειδή το όριο των 95 g/km θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου σύμφωνα με τη νέα πιο αυστηρή δοκιμή εκπομπών που αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες μέσω της διάδοσης της χρήσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών (καλύτερη ποιότητα αέρα, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερα κόστη για τους ιδιοκτήτες οχημάτων) και της προώθησης της καινοτομίας στις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών.


Τι θέλει το ΕΚ;


Στις 8 Ιουνίου 2022, οι ευρωβουλευτές στήριξαν την πρόταση της Επιτροπής για επίτευξη μηδενικών εκπομπών στις οδικές μεταφορές έως το 2035 και την αναθεώρηση των προτύπων επιδόσεων για τα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά έως το 2030. Κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο προς τις μηδενικές οδικές εκπομπές και τον αντίκτυπό της στους καταναλωτές και την απασχόληση έως το τέλος του 2025.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης η Κομισιόν να αναπτύξει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση του πλήρους κύκλου ζωής των εκπομπών CO2 από αυτοκίνητα και φορτηγά, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και της ενέργειας που καταναλώνεται, έως το 2023.

Οι ευρωβουλευτές μπορούν πλέον να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Περισσότερα μέτρα της ΕΕ για τη μείωση των ρύπων