Στοιχεία και αριθμοί για τις εκπομπές ρύπων από αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές (γραφήματα) 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι εκπομπές ρύπων από τις αεροπορικές μεταφορές έχουν υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τι συμβαίνει με τις θαλάσσιες μεταφορές; Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες.

Οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3,5% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Ωστόσο οι ρύποι που εκπέμπονται κατά τις διεθνείς μεταφορές από αέρα και θάλασσα αυξάνονται ταχύτατα και συμβάλλουν άμεσα στην αλλαγή του κλίματος.


Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κυκλοφορίας εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επιβατών και του εμπορίου. Οι τομείς αυτοί έγιναν πρόσφατα μέρος των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.


Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε πριν τη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα του ΟΗΕ (COP25), το ΕΚ ζητά μια πιο φιλόδοξη πολιτική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Η ενίσχυση των μέτρων που προσανατολίζονται στην αγορά και αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι ένα παράδειγμα.Ανακαλύψτε περισσότερα στοιχεία για την κλιματική αλλαγή

Γράφημα 1  

Οι ταχύτερα αυξανόμενες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου


Οι εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 130% και 32% αντίστοιχα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πρόκειται για την ταχύτερη αύξηση σε ολόκληρο τον τομέα των μεταφορών - ο μόνος τομέας στον οποίο οι εκπομπές είχαν ανοδική πορεία από το 1990.


Παρά τις βελτιώσεις στην κατανάλωση καυσίμων, οι εκπομπές από τα αεροπλάνα το 2050 αναμένεται να είναι 7 έως 10 φορές υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990, ενώ οι εκπομπές των πλοίων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% έως 250%.

EL-Aviation and shipping_2_V2  

Η εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία


Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της κυκλοφορίας. Ο αριθμός των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ τριπλασιάστηκε από το 1993 και το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο γνώρισε σημαντική άνοδο κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες.


Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι δίνουν μεγάλη προσοχή στο αποτύπωμα άνθρακα κατά τη μεταφοράς τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πάνω από ένας στους δέκα, ισχυρίζεται ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στο αποτύπωμα άνθρακα των μεταφορών του. Μάθετε πόσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπει η πτήση σας.

EL-Aviation and shipping_3.jpg  

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των εκπομπών από τις αεροπορικές και ναυτιλιακές μεταφορές


Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS)


Η ΕΕ συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου μέτρου προσανατολισμένου στην αγορά, γνωστό ως “Corsia”, με το οποίο οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να αντισταθμίσουν τις εκπομπές τους επενδύοντας σε πράσινα έργα, όπως η δενδροφύτευση.


Στις 16 Σεπτεμβρίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της ένταξης των θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ, Emissions Trading System - ETS) και ζήτησε οι ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν τις ετήσιες μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα, για όλα τα πλοία τους, κατά 40% μέχρι το 2030.


Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η αρχική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος της ΕΕ για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές δεν ήταν αρκετά αισιόδοξη, δεδομένης της ανάγκης να απαλλαχθούν όλοι οι τομείς της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.


Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών παραμένει ο μοναδικός χωρίς συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.