Κυκλική οικονομία: νέοι στόχοι της ΕΕ για την ανακύκλωση  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι νέοι κανόνες για την κυκλική οικονομία θέτουν φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση αποβλήτων και την υγειονομική ταφή στην ΕΕ. Μάθε ποιοι είναι οι στόχοι και οι προθεσμίες τους.

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων είναι το πρώτο βήμα για την καθιέρωση μιας κυκλικής οικονομίας, όπου τα περισσότερα αν όχι όλα τα προϊόντα και υλικά ανακυκλώνονται, επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.

Την Τετάρτη 18 Απριλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν νέους δεσμευτικούς στόχους για την ανακύκλωση των αποβλήτων και τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.


Η ΕΕ θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για τη διαχείριση αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση θέτει κοινό στόχο για την ανακύκλωση του 55% τουλάχιστον των αστικών αποβλήτων έως το 2025 (ο στόχος αυτός θα ανέλθει στο 60% έως το 2030 και στο 65% έως το 2035) αλλά και του 65% των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2025 (και 70% έως το 2030), με ξεχωριστούς στόχους για συγκεκριμένες ομάδες υλικών.

Θέτει επίσης έναν δεσμευτικό στόχο για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής σε ποσοστό μέχρι 10% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2035.

 

Έως το 2025

Έως το 2030

Κάθε είδους συσκευασία

65%

70%

Πλαστικό

50%

55%

Ξύλο

25%

30%

Σιδηρούχα μέταλλα

70%

80%

Αλουμίνιο

50%

60%

Γυαλί

70%

75%

Χαρτί και χαρτόνι

75%

85%Ποιες είναι οι επιπτώσεις των αποβλήτων στη ζωή σας;

Τα απόβλητα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον , στο κλίμα, στην ανθρώπινη υγεία και στην οικονομία.

Αν και η διαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, πάνω από το ένα τέταρτο των αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να ενταφιάζεται υγειονομικά και λιγότερο από το μισό ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται, με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο τώρα υποβάλλεται για επίσημη έγκριση στο Συμβούλιο, πριν τεθεί σε ισχύ.