Το EK είναι έτοιμο να παίξει το ρόλο του για την καταπολέμηση του Covid-19 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

© Stephen Davies / Adobe Stock  

Το ΕΚ δεσμεύεται να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό και τις κοινωνικοοικονομικές του επιπτώσεις.

Η υποστήριξη του ΕΚ

Στις 13 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη συντονισμένη απάντηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού.

Δείτε όλα τα μέτρα εδώ.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του Covid-19 επικροτήθηκαν από τον πρόεδρο του ΕΚ, Ντέιβιντ Σασόλι.

Ο πρόεδρος Σασόλι δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να εγκρίνει τα συγκεκριμένα μέτρα το συντομότερο δυνατόν.

Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη, για να σώσουμε τις χώρες μας. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Σήμερα, η λέξη-κλειδί για την Ευρώπη είναι η λέξη αλληλεγγύη. Κανείς δεν θα μείνει μόνος και κανείς δεν θα δράσει μόνος.

Ντάβιντ Σασόλι 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: 

“Ο ιός Covid-19 μας υποχρεώνει όλους να είμαστε υπεύθυνοι και προσεκτικοί. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για όλους μας. Το ΕΚ θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Κανένας ιός δεν μπορεί εμποδίσει τη δημοκρατία”.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη διαχείριση της επιδημίας

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για:

  • Την εξασφάλιση του απαραίτητου εφοδιασμού των συστημάτων υγείας, διατηρώντας την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και των αλυσίδων παραγωγής και διανομής

  • Την υποστήριξη των εργαζομένων, έτσι ώστε το εισόδημα και οι θέσεις εργασίας να μην δεχθούν δυσανάλογο πλήγμα και να αποφευχθούν μόνιμες επιπτώσεις της κρίσης

  • Την υποστήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ότι η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία

  • Την προτροπή των χωρών της ΕΕ να ενεργούν με αποφασιστικό και συντονισμένο τρόπο, κυρίως μέσω της χαλάρωσης των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τα μέτρα στήριξης

Υποστήριξη των περιφερειών

Μέρος της απάντησης της ΕΕ αφορά την τροποποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης του ΕΚ στοχεύει να ολοκληρώσει την εξέτασης της πρότασης το συντομότερο δυνατόν. Το μέτρο προβλέπει την ευκολότερη διοχέτευση της χρηματοδότησης στις πληγείσες περιοχές και στους πληγέντες τομείς.

Επιπρόσθετοι πόροι

Η επιτροπή προϋπολογισμού του ΕΚ δεσμεύθηκε, επίσης, να ασχοληθεί με όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανεπιδημίας το συντομότερο δυνατό.

Μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στις αερομεταφορές

Η Επιτροπή πρότεινε την αναστολή των κανόνων της ΕΕ που υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμματισμένων πτήσεων για να μην χάνουν δικαιώματα στις θυρίδες προσγείωσης (slots). Κατά συνέπεια, πολλές πτήσεις πραγματοποιούνται με σχεδόν άδεια αεροσκάφη.Η επιτροπή μεταφορών του ΕΚ χαιρέτισε τα σχέδια και δεσμεύθηκε να επεξεργαστεί τη νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν.