Κατανοώντας τον αντίκτυπο του COVID-19 στις γυναίκες (γραφήματα) 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Δείτε τα γραφήματά μας και μάθετε με ποιους τρόπους η πανδημία του κορονοϊού αύξησε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ΕΕ.

Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, οι κοινωνικές και οικονομικές της συνέπειές της επιδεινώνουν τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, απειλώντας να αναστρέψουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και να ωθήσουν 47 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια κάτω από το όριο της φτώχειας παγκοσμίως.


Η περασμένη χρονιά σήμανε την 25η επέτειο της υιοθέτησης της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλη την υφήλιο. Ο δρόμος όμως παραμένει μακρύς. Σύμφωνα με τον δείκτη 2020 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο μέσος όρος ισότητας των φύλων στην ΕΕ ανέρχεται στο 67,9% και, με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειαστεί περισσότερο από 60 χρόνια για να επιτύχει πλήρη ισότητα των φύλων. Ο χαμηλότερος μέσος όρος ισότητας των φύλων είναι εκείνος της Ελλάδας, που ανέρχεται στο 52,2%. Στην Κύπρο δε ο μέσος όρος ανέρχεται στο 56,9%.


Μάθετε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για την ισότητα των φύλων και ανακαλύψτε τα σημαντικότερα ορόσημα της ΕΕ.


Περισσότερες γυναίκες στην πρώτη γραμμή κατά του COVID-19

 

Οι γυναίκες αποτελούν τo 76% το 49 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης που έχουν εκτεθεί περισσότερο στον ιό.

Η μεγαλύτερη ανισορροπία σε επίπεδο ΕΕ σημειώνεται στη Λετονία, όπου οι γυναίκες αποτελούν το 88% των εργαζομένων στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, σε σύγκριση με το 53% στη Μάλτα.

Επιπλέον, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε βασικές υπηρεσίες που εκτείνονται από τις πωλήσεις έως τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, που παρέμειναν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στην ΕΕ, οι γυναίκες αποτελούν το 82% των υπαλλήλων ταμείων και το 95% του προσωπικού καθαρισμού και οικιακής φροντίδας.

Γράφημα 1: οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων που απασχολούνται στους τομείς πωλήσεων και περίθαλψης στην ΕΕ.  

Αυξημένη εργασιακή ανασφάλεια για τις γυναίκες

Περίπου το 84% των εργαζόμενων γυναικών μεταξύ 15 και 64 ετών απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων που έχουν δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού και αντιμετωπίζουν απώλεια θέσεων εργασίας. Η καραντίνα έχει επίσης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους κλάδους της οικονομίας με παραδοσιακά γυναικείο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλευτικής, της γραμματειακής υποστήριξης και της οικιακής εργασίας.


Πάνω από το 30% των γυναικών στην ΕΕ εργάζεται σε θέσεις μερικής απασχόλησης και απασχολείται σε μεγάλο βαθμό στην άτυπη οικονομία, συχνά χωρίς εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική προστασία και άλλα θεμελιώδη οφέλη. Είναι πολύ πιθανότερο να πάρουν άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά και τους συγγενείς τους, ενώ συχνά χρειάζεται να συνδυάσουν την τηλεργασία με τη φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Διαβάστε περισσότερα για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ και μάθετε τι κάνει το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπισή του.

Γράφημα 2: Ο κίνδυνος ανεργίας και εργασιακής ανασφάλειας είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.  

Κλιμάκωση της βίας κατά των γυναικών


Περίπου 50 γυναίκες χάνουν τις ζωές τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας κάθε εβδομάδα στην ΕΕ, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Λόγω των περιορισμών, πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια.

Ταυτόχρονα, η αυξημένη χρήση του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει προκαλέσει την αύξηση της διαδικτυακής βίας εις βάρος των γυναικών και της σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών, κυρίως κοριτσιών.


Μερικές χώρες της ΕΕ θεσπίζουν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.


Στο Κοινοβούλιο


Φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στα πλαίσια της συνόδου ολομέλειας στις 8 Μαρτίου, ενώ η επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων (FEMM) διοργανώνει την εκδήλωση "Είμαστε δυνατές: Γυναίκες στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του COVID-19" στις 4 Μαρτίου.