Το μέλλον της ΕΕ: οι ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

©AP Images/European Union-EP  

Ως μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο η ΕΕ θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που της προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, διατηρώντας ταυτόχρονα δίκαιους κανόνες και διαφάνεια. Πριν τη συζήτηση της ολομέλειας στις 16 Μαΐου για την αντιμετωπίση της παγκοσμιοποίησης, διαβάστε τι κάνει το ΕΚ για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών αλλά και την προστασία των ευρωπαϊκών αρχών στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

Η ΕΕ χρησιμοποιεί την οικονομική επιρροή που έχει σε παγκόσμιο εμπόριο, προκειμένου να επιβάλει υψηλές προδιαγραφές στα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ αλλά και για την προώθηση των αξιών της σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι ο λόγος που οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συχνά επιμένουν για την προσθήκη τροπολογιών σε εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες.


Στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την εμπορικής συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), η πίεση που άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οδήγησε στην αντικατάσταση του αμφιλεγόμενου μηχανισμού διευθέτησης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, από ένα δικαστικό μηχανισμό επενδύσεων, που έχει στόνο  να αυξήσει τη διαφάνεια και να εξασφαλίσει τον κυβερνητικό έλεγχο κατά την επιλογή των διαιτητών.


Παγκόσμιος ανταγωνισμός

Το ΕΚ θέλει να καταπολεμήσει τον αθέμητο ανταγωνισμό, ακόμα και αν προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2016, για παράδειγμα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημιουργία στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αύξησης των εισαγωγών σιδηροδρομικών προμηθειών χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες.


Για την προστασία των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, το ΕΚ πιέζει για τη σύναψη γρήγορης συμφωνίας για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ.


Δικαιώματα των εργαζομένων

Οι ευρωβουλευτές έχουν δεσμευτεί για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το ΕΚ εργάζεται σε νομοθεσία για τη διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης ή απασχόλησής τους.


Επίσης, το ΕΚ στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ), μια πρωτοβουλία που παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.


Ευρωπαϊκές αρχές

Τον περασμένο Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν κανονισμό που στοχεύει στον τερματισμό της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Ο κανονισμός υποχρεώνει όλους σχεδόν τους ευρωπαίους εισαγωγείς (εξαιρούνται οι μικροί εισαγωγείς) κασσίτερου, βολφράμιου, ταντάλιου και χρυσού να πραγματοποιούν ελέγχους της «δέουσας επιμέλειας» (due diligence) στους προμηθευτές τους.


Πρόσφατα οι ευρωβουλευτές ενέκριναν κανόνες για τον τερματισμό τους εμπορίου αγαθών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια ή για θανατική ποινή και τον Απρίλιο ζήτησαν τη δημιουργία κανόνων που θα υποχρεώνουν τους προμηθευτές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τον ίδιο μήνα με ψήφισμά τους ζήτησαν και τη δημιουργία ενιαίου συστήματος πιστοποίησης για το φοινικέλαιο που εισάγεται στην ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παραγωγής φοινικέλαιου, όπως η εξαφάνιση των οικοτόπων.  


Ποιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου πέντε εκθέσεις, που θα αποτελέσουν αφετηρία της συζήτησης για το μέλλον της Ένωσης και το δρόμο προς την ολοκλήρωσή της. Κάθε έκθεση είναι αφιερωμένη σε ένα ξεχωριστό θέμα:

-Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

-Η παγκοσμιοποίηση

-Η οικονομική και νομισματική ένωση

-Άμυνα και οικονομία


Οι εκθέσεις θα περιέχουν σενάρια και ιδέες για το πως θα μπορούσε να είναι η ΕΕ το 2025, όχι όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την ομιλία τους προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλον Γιουνκέρ για την κατάσταση της Ένωσης.

Πρόσβαση στο βίντεο: «Η ΕΕ δεν πρέπει να παρέχει εργαλεία βασανισμού» 
       
Οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να περιορίσουν σημαντικά τα παραθυράκια στη νομοθεσία σχετικά με την εξαγωγή εργαλείων και φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βασανιστήρια και εκτελέσεις.  
Πρόσβαση στο βίντεο: Το ανθρώπινο κόστος της γρήγορης μόδας 
       
(Διάρκεια βίντεο: )  
Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει κανόνες που να υποχρεώνουν τις εταιρίες και τους υπεργολάβους τους να σέβονται τα ανθρώπινα, τα εργασιακά και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργατών τους στην κλωστοϋφαντουργία.