Άντι-ντάμπινγκ: Πώς η ΕΕ καταπολεμά τις άδικες εμπορικές πρακτικές  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Anti-dumping policy - Photo by Tobias A. Müller on Unsplash  

Ποια μέτρα μπορεί να λάβει η ΕΕ κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και πώς βελτιώνει την πολιτική της.

Άντι-ντάμπινγκ: Πώς η ΕΕ καταπολεμά τις άδικες εμπορικές πρακτικές

 

Ποια μέτρα μπορεί να λάβει η ΕΕ κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και πώς βελτιώνει την πολιτική της.

 

Η νομοθεσία αντιντάμπινγκ είναι ένα εργαλείο άμυνας της ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Αυτός ο οδηγός εξηγεί την πολιτική της ΕΕ, η οποία είναι καίριας σημασίας για την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων της ΕΕ.

 

Γιατί η ΕΕ εφαρμόζει μέτρα άντι-ντάμπινγκ;

 

Η ΕΕ ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο, το οποίο δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο. Ωστόσο, το εμπόριο μπορεί να διαταραχθεί όταν οι χώρες επιδοτούν προϊόντα ή εξάγουν και πωλούν τα προϊόντας τους σε αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές σε άλλες αγορές.

 

Αυτό δυσκολεύει τον ανταγωνισμό άλλων εταιρειών και μπορεί να οδηγήσει τις εγχώριες επιχειρήσεις σε απολύσεις ή και κλείσιμο. Προκειμένου να προστατευθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, η ΕΕ μπορεί να καταφύγει σε μέτρα κατά του αντιντάμπινγκ και των επιδοτήσεων.

1,858,257 εκατομμύρια ευρώ  
  • Η αξία των εισαγωγών στην ΕΕ το 2017 

Πως μπορεί η ΕΕ να καταπολεμήσει τα προϊόντα - αντικείμενα ντάμπινκγ και επιδοτήσεων;

 

Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα σε χώρες εκτός ΕΕ, εάν διαπιστωθεί ότι εισάγουν προϊόντα μεε πρακτικές ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Το πρόστιμο λαμβάνει τη μορφή δασμών αντιντάμπινγκ ή δασμών στα ίδια τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

 

Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να τηρεί τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

 

Ποιος ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ);

 

Ο ΠΟΕ είναι ένας διεθνής οργανισμός με 164 μέλη που ρυθμίζει το παγκόσμιο εμπόριο. Καθορίζει το πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών και διαθέτει κανόνες για τη διευθέτηση διαφορών. Οι χώρες της ΕΕ εκπροσωπούνται γενικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν να ακολουθούν τις διαδικασίες του οργανισμού, διευκολύνοντας έτσι την επίλυση των διαφορών. Οι κανόνες περιλαμβάνουν μια διαδικασία που περιγράφει το πως πρέπει να αντιδράσει μία χώρα αν άλλες χώρες επιχειρούν να εισάγουν τα προϊόντα τους σε αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ;

 

Πριν η ΕΕ ξεκινήσει μία έρευνα, πρέπει να υποβάλουν καταγγελία οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ΕΕ πρέπει να αποδείξει ότι η βιομηχανία της έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας των επιδοτήσεων ή του ντάμπινγκ.

 

Πώς υπολογίζονται οι δασμοί αντιντάμπινγκ;

 

Ο υπολογισμός των δασμών αντιντάμπινγκ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγωγής και της τιμής στη χώρα από όπου προέρχεται το προϊόν.

 

Πόσο συχνά χρησιμοποιεί η ΕΕ μέτρα αντιντάμπινγκ;

 

Η ΕΕ χρησιμοποιεί τα εργαλεία εμπορικής άμυνας που διαθέτει λιγότερο σε σχέση με άλλους κανόνες της (μόνος το 0,21% των εισαγωγών της ΕΕ επηρεάζονται). Ωστόσο, η προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς από την εισαγωγή προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για μια σειρά βιομηχανιών της ΕΕ.

 

Ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες παραβάσεις;

 

Ο βασικός στόχος των δασμών αντιντάμπινγκ της ΕΕ είναι η Κίνα. Τον Οκτώβριο του 2016, υπήρχαν δασμοί έναντι περισσότερων από 50 διαφορετικών κινεζικών προϊόντων, κυρίως αλουμινίου, ποδηλάτων, τσιμέντου, χημικών, κεραμικών, γυαλιού, χαρτιού, ηλιακών συλλεκτών και χάλυβα.

Πως η ΕΕ βελτιώνει τους κανόνες της;

Τον Νοέμβριο του 2017, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση των αδικαιολόγητα χαμηλών τιμών στις εισαγωγές. Ο αντίκτυπος του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τις συνθήκες στις χώρες εξαγωγής. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις αναφορές κατά την υποβολή καταγγελιών

 

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τον Μάιο του 2018, πρόσθετους κανόνες που επέτρεψαν στην ΕΕ να επιβάλει υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων με πρακτικές ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες η ΕΕ είναι σε θέση να καθορίσει υψηλότερους δασμούς για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Οι έρευνες θα είναι σημαντικά μικρότερες ωστόσο, όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ θα παρακολουθούνται αυστηρά από τη στιγμή της κοινοποίησης της έρευνας έως την έναρξή της και θα καταχωρούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η αρχειοθέτηση των ερευνών. Το γραφείο υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ασχολείται με τις καταγγελίες και τις έρευνες, στις οποίες θα συμμετέχουν και τα συνδικάτα και θα αξιολογούν τους δασμούς που επιβάλλονται. Τέλος οι κανόνες θα επεκταθούν στις ζώνες οικονομικού αποκλεισμού (που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ενέργειας)

 

Και οι δύο προτάσεις θα τεθούν σε ισχύ μόλις τις εγκρίνει και το Συμβούλιο και δημοσιευτούν στο επίσημο περιοδικό της ΕΕ.