Έγκριση για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και προστασίας επενδύσεων ΕΕ - Σιγκαπούρης  

Δελτία Τύπου 
Σύνοδος Ολομέλειας 
 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και προστασίας των επενδύσεων θα ενισχύσουν το εμπόριο © CC0 Photo by chuttersnap on Unsplash  

Το ΕΚ έδωσε «πράσινο φως» για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και προστασίας επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης - πρότυπο για περαιτέρω συνεργασία με τη ΝΑ Ασία.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία το ΕΚ ενέκρινε με 425 ψήφους υπέρ, 186 κατά και 41 αποχές, θα καταργήσει πρακτικά όλους τους δασμούς μεταξύ των δυο μερών μέσα σε πέντε χρόνια. Μεταξύ άλλων, θα επιτραπούν οι ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της λιανικής τραπεζικής), θα προστατεύονται ευρωπαϊκά προϊόντα ιδιαίτερου χαρακτήρα (π.χ. το κρασί Jerez και τα λουκάνικα Νυρεμβέργης) και θα αποκτήσουν πρόσβαση εταιρείες από την ΕΕ σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις, όπως π.χ. για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μέτρα προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, στοιχεία μείζονος σημασίας για το ΕΚ.

Πρώτο βήμα προς την Ασία

Ως η πρώτη διμερής εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους μέλους του ASEAN (Σύνδεσμος κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας), η συμφωνία μπορεί να χρησιμεύσει ως το πρώτο βήμα και για άλλες συμφωνίες με χώρες της περιοχής, σε μια περίοδο που η ΕΕ δε μπορεί να στηρίζεται πλέον στις ΗΠΑ ως εμπορικό εταίρο, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 431 ψήφους υπέρ, 189 κατά και 52 αποχές.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας εδώ (στα αγγλικά).

Επενδυτικό δικαστήριο για την επίλυση διαφορών

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, το ΕΚ ενέκρινε επίσης με 436 ψήφους υπέρ, 203 κατά και 30 αποχές συμφωνία προστασίας των επενδύσεων η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός δικαστικού συστήματος με ανεξάρτητους δικαστές για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών, καθώς και μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με 537 ψήφους υπέρ, 85 κατά και 50 αποχές, η οποία επεκτείνει τη συνεργασία πέρα από το επίπεδο των εμπορικών συναλλαγών.

Δήλωση του εισηγητή

«Το ΕΚ έδειξε την αφοσίωσή του όσον αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος κανόνων για τις συναλλαγές: η ΕΕ κρατά το δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο ζωντανό. Η εμπορική συμφωνία δε θα ενισχύσει μόνο την ΕΕ στην αγορά της Σιγκαπούρης, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή του ASEAN, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εργαζόμενοι και το περιβάλλον θα προστατεύονται επαρκώς. Η συμφωνία προστασίας επενδύσεων ενσωματώνει την αναθεωρημένη προσέγγιση της ΕΕ και θα αντικαταστήσει τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Σιγκαπούρης οι οποίες περιλαμβάνου τις τοξικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και δημοσίου» δήλωσε ο David Martin (Σοσιαλιστές, Βρετανία), εισηγητής των δύο συμφωνιών.

Επόμενα βήματα

Όταν το Συμβούλιο ολοκληρώσει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, αυτή θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα μετά την ολοκλήρωσή της. Οι συμφωνίες προστασίας επενδυτών και εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα πρέπει να επικυρωθούν πρώτα από τα κράτη μέλη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Σιγκαπούρη αποτελεί με διαφορά το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο των συναλλαγών και περίπου τα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών του ASEAN. Πάνω από 10,000 ευρωπαϊκές εταιρείες διατηρούν περιφερειακά γραφεία στη Σιγκαπούρη.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία το ΕΚ ενέκρινε με 425 ψήφους υπέρ, 186 κατά και 41 αποχές, θα καταργήσει πρακτικά όλους τους δασμούς μεταξύ των δυο μερών μέσα σε πέντε χρόνια. Μεταξύ άλλων, θα επιτραπούν οι ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της λιανικής τραπεζικής), θα προστατεύονται ευρωπαϊκά προϊόντα ιδιαίτερου χαρακτήρα (π.χ. το κρασί Jerez και τα λουκάνικα Νυρεμβέργης) και θα αποκτήσουν πρόσβαση εταιρείες από την ΕΕ σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις, όπως π.χ. για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μέτρα προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, στοιχεία μείζονος σημασίας για το ΕΚ.

Πρώτο βήμα προς την Ασία

Ως η πρώτη διμερής εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους μέλους του ASEAN (Σύνδεσμος κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας), η συμφωνία μπορεί να χρησιμεύσει ως το πρώτο βήμα και για άλλες συμφωνίες με χώρες της περιοχής, σε μια περίοδο που η ΕΕ δε μπορεί να στηρίζεται πλέον στις ΗΠΑ ως εμπορικό εταίρο, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 431 ψήφους υπέρ, 189 κατά και 52 αποχές.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας εδώ (στα αγγλικά).

Επενδυτικό δικαστήριο για την επίλυση διαφορών

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, το ΕΚ ενέκρινε επίσης με 436 ψήφους υπέρ, 203 κατά και 30 αποχές συμφωνία προστασίας των επενδύσεων η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός δικαστικού συστήματος με ανεξάρτητους δικαστές για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών, καθώς και μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με 537 ψήφους υπέρ, 85 κατά και 50 αποχές, η οποία επεκτείνει τη συνεργασία πέρα από το επίπεδο των εμπορικών συναλλαγών.

Δήλωση του εισηγητή

«Το ΕΚ έδειξε την αφοσίωσή του όσον αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος κανόνων για τις συναλλαγές: η ΕΕ κρατά το δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο ζωντανό. Η εμπορική συμφωνία δε θα ενισχύσει μόνο την ΕΕ στην αγορά της Σιγκαπούρης, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή του ASEAN, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εργαζόμενοι και το περιβάλλον θα προστατεύονται επαρκώς. Η συμφωνία προστασίας επενδύσεων ενσωματώνει την αναθεωρημένη προσέγγιση της ΕΕ και θα αντικαταστήσει τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Σιγκαπούρης οι οποίες περιλαμβάνου τις τοξικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και δημοσίου» δήλωσε ο David Martin (Σοσιαλιστές, Βρετανία), εισηγητής των δύο συμφωνιών.

Επόμενα βήματα

Όταν το Συμβούλιο ολοκληρώσει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, αυτή θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα μετά την ολοκλήρωσή της. Οι συμφωνίες προστασίας επενδυτών και εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα πρέπει να επικυρωθούν πρώτα από τα κράτη μέλη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Σιγκαπούρη αποτελεί με διαφορά το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο των συναλλαγών και περίπου τα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών του ASEAN. Πάνω από 10,000 ευρωπαϊκές εταιρείες διατηρούν περιφερειακά γραφεία στη Σιγκαπούρη.