Τι είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (βίντεο); 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένα δημοσιονομικό εργαλείο που καθορίζει πόσα χρήματα μπορούν να επενδυθούν σε πολιτικές που ενισχύουν το μέλλον της Ευρώπης.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ή αλλιώς ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, καθορίζει πόσα χρήματα μπορεί να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάστημα πέντε έως επτά ετών σε έργα και προγράμματα που ενισχύουν το μέλλον της Ευρώπης. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ωφελούν περιοχές, πόλεις, αγρότες, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται απευθείας από τους ψηφοφόρους σε ολόκληρη την ΕΕ, κατέχει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Κατόπιν της έγκρισής του από το Κοινοβούλιο, στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,074 τρισ. ευρώ για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα: