Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕ 
Τα οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον 

Κοινωνία  Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Η ΕΕ συμβάλλει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για επιχειρήσεις και καταναλωτές, προστατεύοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Βίντεο 

Άρθρα 

       

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διασφαλίζοντας την ελευθερία του λόγου και αποτρέποντας τη λογοκρισία.

Βίντεο 

Άρθρα 

Βίντεο 

       
(Διάρκεια βίντεο:) 

Άρθρα 

Βίντεο