Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Infographie illustration        

Τα αυτόνομα οχήματα αναμένεται να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ το 2020. Ανακαλύψτε παρακάτω τα οφέλη τους και μάθετε πως η ΕΕ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των αυτοματοποιημένων μεταφορών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: