Ταξιδεύοντας με ασφάλεια  
Ταξιδεύοντας με ασφάλεια  

Θέματα ΕΕ 
 

Μείωση των κινδύνων και των θυμάτων

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

       

Τα αυτόνομα οχήματα αναμένεται να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ το 2020. Ανακαλύψτε παρακάτω τα οφέλη τους και μάθετε πως η ΕΕ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των αυτοματοποιημένων μεταφορών.