Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των θυμάτων αυτοκινητιστικών ατυχημάτων 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ανακάλυψε τι σκοπεύει να κάνει το Κοινοβούλιο για να διασφαλίσει ότι τα θύματα αυτοκινητιστικών ατυχημάτων θα λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση.

©AP images/European Union-EP  

Οι ευρωπαϊκοί δρόμοι είναι από τους ασφαλέστερους στον πλανήτη, ωστόσο μόνο το 2017 έχασαν τη ζωή τους αυτοκινητιστικά δυστυχήματα 25.300 άνθρωποι και 135.000 τραυματίστηκαν σοβαρά. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι παιδιά, πεζοί, ποδηλάτες και ηλικιωμένοι.


Στις 13 Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων, προκειμένου να ενισχύσουν την προστασία των θυμάτων. Οι νέοι κανόνες θα εγγυόνται δίκαιη αποζημίωση για τα θύματα, θα αποθαρρύνουν τη χρήση ανασφάλιστων οχημάτων και θα εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των αντισυμβαλλομένων από διάφορες χώρες της ΕΕ.


Επίσης, το ΕΚ εργάζεται για τη βελτίωση των κανόνων οδικής ασφάλειας, σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα θανατηφόρα ατυχήματα.


Αύξηση της προστασίας των θυμάτων

Σήμερα, τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων μπορεί να μην αποζημιωθούν ή να υποστούν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των αποζημιώσεων τους. Με τους νέους κανόνες, την ευθύνη για την αποζημίωση σε αυτές τις περιπτώσεις τις αναλαμβάνει το κράτος μέλος, ενώ οι ευρωβουλευτές προχωρούν περισσότερο και προτείνουν να υπάρχει και χρονικό περιθώριο έξι μηνών, για την καταβολή της αποζημίωσης.


Επίσης, οι άνθρωποι σε όλη την ΕΕ θα επωφεληθούν από την ύπαρξη κατώτατου ορίου προστασίας. Για σωματικές βλάβες τα θύματα θα δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη ύψους τουλάχιστον 6.070.000 ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων ή 1.220.000 ανά θύμα. Για υλικές ζημιές το ελάχιστο ποσό κάλυψης θα είναι 1.220.000 ανά απαίτηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν ψηλότερα ποσά.


Ανασφάλιστα οχήματα

Τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο κοστίζει εκατομμύρια ευρώ και αυξάνει και τα ασφάλιστρα όσων πληρώνουν για την ασφάλεια του οχήματος τους. Το ΕΚ προτείνει να γίνονται συστηματικοί διασυνοριακοί έλεγχοι για την εύρεση αυτών των περιπτώσεων, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και να επιβάλλονται πρόστιμα.


Ποια οχήματα αφορά η νέα οδηγία;

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν τα περισσότερα οχήματα. Εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ αλλά και τα segways, γιατί είναι πολύ μικρότερα και προκαλούν λιγότερη ζημιά σε ανθρώπους και περιουσίες.


Επόμενα βήματα

Αφού εγκριθούν οι νέοι κανόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και όταν καταλήξουν σε συμφωνία θα μπορούν πλέον να τεθούν σε εφαρμογή.