Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Επόμενα βήματα 
Απαντώντας στις προσδοκίες των πολιτών για την ΕΕ 

Θέματα ΕΕ  Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής και αποτελεσματικής ΕΕ, σύμφωνα με τις προτάσεις των πολιτών που πήραν μέρος στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Βίντεο 

Άρθρα 

Βίντεο