Ρήτρα κοινής άμυνας στην ΕΕ: τι ορίζει η συνθήκη και τι σημαίνει αυτό στην πράξη 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Γράφημα  

Στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, η Γαλλία ζήτησε βοήθεια από τα υπόλοιπα κ-μ της ΕΕ, μέσα από την ενεργοποίηση της ρήτρας κοινής άμυνας", που ορίζεται από τη Συνθήκη και μέχρι τώρα δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Με ψήφισμά που εγκρίθηκε στις 21 Ιανουαρίου, η ολομέλεια ε'ιπε ότι η συνεργασία πρέπει να δυναμώσει την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ. Στο γράφημα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νομικό κείμενο και την εφαρμογή του.

Άρθρο 42 (7) της Συνθήκης της ΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 42 (7) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήτρα εισήχθη το 2009 και ορίζει ότι σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα υπόλοιπα κράτη μέλη έχουν ρητή υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Οι δεσμεύσεις και η συνεργασία σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ.


Ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί επίσημη διαδικασία και το άρθρο δεν απαιτεί ρητά ότι η βοήθεια πρέπει να είναι στρατιωτικής φύσης, έτσι ώστε χώρες όπως η Αυστρία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Σουηδία που τηρούν πολιτική ουδετερότητας, να μπορούν να συνεργαστούν.


Τί είδους βοήθεια;

Το αίτημα για βοήθεια υποβλήθηκε στις 17 Νοέμβριου 2015 και από τότε η Γαλλία κάνει διμερείς συνομιλίες με τα κράτη μέλη για να δει τι είδους βοήθεια είναι διατεθειμένα να προσφέρουν. Ορισμένες χώρες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εναντίων της τρομοκρατίας στη Συρία και το Ιράκ, ενώ άλλες είναι έτοιμες να αυξήσουν τις δυνάμεις τους σε άλλες διεθνείς αποστολές και έτσι να αποδεσμεύσουν τα γαλλικά στρατεύματα, προκειμένου να μεταφερθούν αλλού.


Ο ρόλος της ΕΕ

Εφόσον, η βοήθεια που ζητήθηκε έχει συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών σε διμερές επίπεδο, ο ρόλος της ΕΕ είναι περιορισμένος. Παρόλα αυτά, η ΕΕ θα βοηθήσει στην εφαρμογή και τον συντονισμό της διαδικασίας.


Οι ευρωβουλευτές, με ψήφισμα που ενέκριναν στις 21 Ιανουαρόυ, είπαν η ενεργοποίηση της ρήτρας"αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία βιώσιμης και ισχυρής Ενιαίας Ευρωπαικής Άμυνας και  κάλεσαν τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ να προτείνει πρακτικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Στην ολομέλεια αυτή την εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές συζητούν αν η μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη.