Βραβείο κινηματογράφου LUX 2019 
Φέρνοντας τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες 

Θέματα ΕΕ 
 

Το βραβείο κινηματογράφου LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθεί τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και αναδεικνύει την ποικιλότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Βίντεο