Ασφάλεια 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

       

Το ΕΚ στηρίζει την ενίσχυση της Europol για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν η πανδημία και οι νέες τεχνολογίες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

       

Παρότι δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός στρατός και οι πολιτικές άμυνας παραμένουν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική συνεργασία.

       

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που αναγκάζουν τις εταιρείες του διαδικτύου να κατεβάζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που λάβουν σχετική ενημέρωση.

       

Οι χώρες της ΕΕ χαλαρώνουν τους συνοριακούς ελέγχους που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Το ΕΚ ζητά μια συντονισμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ζώνης Σένγκεν.