Ασφάλεια 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock        

Οι χώρες της ΕΕ χαλαρώνουν τους συνοριακούς ελέγχους που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Το ΕΚ ζητά μια συντονισμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ζώνης Σένγκεν.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ένας έφηβος ο οποίος κοιτάζει μια οθόνη με προσήλωση.        

Το Κοινοβούλιο ζητάει την επιβολή κανόνων που θα αναγκάζουν τις εταιρείες του διαδικτύου να κατεβάζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που λάβουν σχετική ενημέρωση.

Φωτογραφία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ)        

Παρότι δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός στρατός και οι πολιτικές άμυνας παραμένουν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική συνεργασία.

Συνέντευξη με την ευρωβουλευτή Τάνια Φαγιόν        

Έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινά εσωτερικά σύνορα εντός της ζώνης Σένγκεν για τρία χρόνια. Οι βουλευτές του ΕΚ πιέζουν για σαφέστερους όρους για τη χρήση τους ως έσχατο μέτρο.