10.000 συνοριοφύλακες για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (βίντεο) 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση για ενίσχυση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνoριοφυλακής και Ακτοφυλακής με μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων μέχρι το 2027.

Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης έχουν σημειώσει μια άνευ προηγουμένου αύξηση στον αριθμό των μεταναστών και των προσφύγων που επιθυμούν να εισέλθουν στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Η πρόταση, που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές στις 17 Απριλίου, θα ενισχύσει τον οργανισμό της ΕΕ με μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων έως το 2027, επιτρέποντας αποτελεσματικότερες επιστροφές στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα διαμονής. Το μόνιμο σώμα θα αποτελείται από μέλη του προσωπικού που απασχολούνται από τον οργανισμό καθώς και από προσωπικό που αποσπάται υποχρεωτικά από τις χώρες της ΕΕ.


Η ευρωβουλευτής Ρομπέρτα Μετσόλα (ΕΛΚ, Μάλτα), που είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση της πρότασης στο Κοινοβούλιο, είπε: "Πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όσους αξίζουν προστασία, και σκληροί με εκείνους που επιδιώκουν να παραβιάσουν τους κανόνες".

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή - Επιχειρησιακό Προσωπικό  

Οι αλλαγές στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, στην αποτελεσματική διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στην παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός της Ένωσης. Το νέο μόνιμο σώμα θα μπορούσε, κατόπιν αιτήματος μιας χώρας της ΕΕ, να διενεργήσει έλεγχο στα σύνορα και διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και να καταπολεμήσει το διασυνοριακό έγκλημα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης.


Μόλις η πρόταση εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Το νέο μόνιμο σώμα θα είναι διαθέσιμο από το 2021 και μετά.