ΕΚ: Προθεσμία μίας ώρας για την αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού στο διαδίκτυο  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο θα πρέπει να αποσύρεται εντός μίας ώρας. Φωτογραφία:Grzegorz Walczak, στον ιστότοπο Unsplash  

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που αναγκάζουν τις εταιρείες του διαδικτύου να κατεβάζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που λάβουν σχετική ενημέρωση.

Στις 28 Απριλίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την αντιμετώπιση της διάδοσης περιεχομένου που προωθεί την τρομοκρατία στο διαδίκτυο.

Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου

Σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης, το Κοινοβούλιο επιθυμεί οι εταιρείες του διαδικτύου να αποσύρουν από το διαδίκτυο περιεχόμενο που προωθεί την τρομοκρατία μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που λάβουν σχετική εντολή από τις εθνικές αρχές. Είναι σημαντικό τέτοιου είδους περιεχόμενο να αφαιρείται εντός ωρών από τη δημοσίευσή του, λόγω της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται. Σε εταιρείες που συστηματικά και επανειλημμένως δεν συμμορφώνονται με τον νόμο ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα που ανέρχονται έως και στο 4% του συνολικού κύκλου εργασιών τους.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να ενισχύσουν τη δημόσια ασφάλεια, επιθυμούν όμως επίσης να προστατεύσουν την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του Τύπου. Διευκρινίζουν ότι το περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων για ευαίσθητα πολιτικά θέματα. Υπογραμμίζουν δε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς καταγγελιών φιλικούς προς τους χρήστες και να διασφαλίσουν ότι οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται πάραυτα και με πλήρη διαφάνεια.

Επιμένουν επίσης ότι οι διαδικτυακές εταιρείες που φιλοξενούν περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες, όπως το Facebook ή το YouTube, δεν θα πρέπει να επιφορτίζονται με την υποχρέωση να εντοπίζουν προληπτικά τρομοκρατικό περιεχόμενο, γεγονός το οποίο, όπως ισχυρίζονται αυτές οι πλατφόρμες, θα συνιστούσε σημαντική επιβάρυνση. Η παρακολούθηση των πληροφοριών ή η ενεργός αναζήτηση στοιχείων που καταδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας εθνικής αρχής.

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την άποψη ότι δεν θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτική χρήση φίλτρων ούτε αυτοματοποιημένων εργαλείων, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακρίβειες και στην επισήμανση ακίνδυνου περιεχομένου ως "τρομοκρατικού".

Πώς θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ορίσουν μια αρμόδια αρχή και να την κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να δημοσιεύσει κατάλογο με όλους τους σχετικούς φορείς.

Μόλις οι εθνικές αρχές επισημαίνουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, θα αποστέλλεται διαταγή αφαίρεσης στις διαδικτυακές πλατφόρμες και αυτές θα έχουν στη διάθεσή τους μία ώρα για να διαγράψουν το εν λόγω περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Προκειμένου να βοηθήσουν τις μικρότερες πλατφόρμες, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ένα είδος προειδοποίησης: Οι εταιρείες που δεν έχουν ποτέ λάβει διαταγή αφαίρεσης θα πρέπει να ειδοποιούνται 12 ώρες πριν από την έκδοση της πρώτης διαταγής αφαίρεσης περιεχομένου και να λαμβάνουν από την αρμόδια αρχή πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες.

Ιστορικό

Η πρόταση για τον κανονισμό αυτό υποβλήθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2018, μετά από την έκκληση των ηγετών της ΕΕ τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία επί του θέματος αυτού τον Δεκέμβριο 2020. Η επιτροπή πολιτικών ελευθεριών του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη συμφωνία τον Ιανουάριο του 2021.