Συνοριακοί έλεγχοι στη ζώνη Σένγκεν λόγω κορονοϊού: Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ; 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Οι χώρες της ΕΕ χαλαρώνουν τους συνοριακούς ελέγχους που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Το ΕΚ ζητά μια συντονισμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ζώνης Σένγκεν.

Η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ σταδιακά αποκαθίσταται, με τα κράτη μέλη να αίρουν, ένα μετά το άλλο, τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται και με τις καλοκαιρινές διακοπές, οι χώρες επιτρέπουν σταδιακά δωρεάν ταξίδια. Οι ευρωβουλευτές απαιτούν η ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν να επανέλθει στην πλήρη λειτουργία της το συντομότερο δυνατό, κυρίως επειδή η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών είναι αναγκαία για την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Στις 19 Ιουνίου, ευρωβουλευτές υιοθέτησαν ένα ψήφισμα που εγείρει ανησυχίες για τους συνοριακούς ελέγχους που εξακολουθούν να υφίστανται στα εσωτερικά σύνορα. Σύμφωνα με τους ίδιους, τα σύνορα πρέπει να ξανανοίξουν τηρουµένης της αρχής της µη εφαρµογής διακρίσεων.

Η ζώνη Σένγκεν σε lockdown

"Τα κράτη-μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα και τώρα είναι καιρός η ΕΕ να δραστηριοποιηθεί πριν να είναι πολύ αργά και επέλθει ανεπανόρθωτη ζημιά στη ζώνη Σένγκεν", δήλωσε η ευρωβουλευτής Τάνια Φαγιόν, πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν. "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει βασικό ρόλο στην αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας, πρωτίστως όσον αφορά κρίσιμες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Είναι απαραίτητος, επομένως, ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο."

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ζώνης Σένκανόνες της ζώνης Σένγκεν,γκεν, οι χώρες της ΕΕ μπορούν - για περιορισμένο χρονικό διάστημα - να εισάγουν συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα, εάν υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οφείλουν να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί μια γενική επισκόπηση των εθνικών περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 ανά χώρα.

Kατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων

Στις 13 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο οδηγιών και προτάσεων με στόχο να βοηθήσει τα μέλη-κράτη της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν να ανοίξουν σταδιακά τα εσωτερικά τους σύνορα και να χαλαρώσουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη τήρηση µιας κοινής δέσµης κριτηρίων που βασίζονται σε οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

EU interior ministers confirmed on 5 June that a majority of member states will have lifted the controls at their internal borders and the related travel restrictions by 15 June, with others due to follow by the end of the month. Ministers agreed to continue to coordinate closely under the lead of the Commission. Ahead of 15 June the Commission issued further recommendations on how to lift restrictions with non-EU countries after 1 July 2020.

Στις 5 Ιουνίου, οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη άρει τους ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα και τους σχετικούς ταξιδιωτικούς περιορισμού, και περαιτέρω κράτη θα ακολουθήσουν έως το τέλος του μήνα. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν να τελούν υπό τον στενό συντονισμό και την καθοδήγηση της Επιτροπής. Η Επιτροπή εξέδωσε περαιτέρω συστάστεις σχετικά με τον τρόπο άρσης των περιορισμών μετά την 1η Ιουλίου.

Η Επιτροπή προτείνει μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση η οποία ξεκινά με την άρση των περιορισμών μεταξύ περιφερειών ή κρατών μελών που βρίσκονται σε επαρκώς παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Στόχος είναι το ομαλό άνοιγμα των συνόρων σε όλη την ΕΕ, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια τόσο για επαγγελματικούς όσο και για προσωπικούς λόγους. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς εξαρτάται από την επιδημιολογική κατάσταση και τις αποφάσεις των κρατών-μελών.

Επισκεφτείτε το re-open.eu και μάθετε ποιες είναι οι τρέχουσες συνθήκες ταξιδιού και τα μέτρα ασφαλείας για κάθε χώρα της ΕΕ.

Από τότε που ξέσπασε η πανδημία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κοινές κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει την κυκλοφορία όσων εργάζονται σε κρίσιμους τομείς καθώς και τη διάθεση των βασικών υπηρεσιών και αγαθών στην ενιαία αγορά. Διευκόλυνε, επίσης, τον επαναπατρισμό σχεδόν 600.000 Ευρωπαίων που είχαν ξεμείνει στο εξωτερικό και πρότεινε τον περιορισμό της εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ, που ισχύει έως τις 15 Ιουνίου.

Μάθετε περισσότερα για το τι κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα δράσης της ΕΕ κατά του Covid-19.

Η θέση του ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές πιέζουν για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών στον χώρο Σένγκεν. Ζητούν ισχυρότερη συνεργασία εντός της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ.


Στις 12 Μαΐου, σε συζήτηση της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών σχετικά με την κατάσταση στην ζώνη Σένγκεν, η Τάνια Φαγιόν (S&D, Σλοβενία) υπενθύμισε το κλείσιμο των συνόρων εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης το 2015. Ορισμένες χώρες διατήρησαν αυτούς τους ελέγχους για χρόνια, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε ως αδικαιολόγητο από το ΕΚ.

"Εάν αποτύχουμε να αποκαταστήσουμε την ακεραιότητα της ζώνης Σένγκεν, θα θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα", δήλωσε η Φαγιόν. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές θέλουν να διασφαλίσουν ότι η διενέργεια μελλοντικών ελέγχων εντός της ΕΕ θα συνιστά εξαίρερη και θα είναι περιορισμένη σε διάρκεια.

Μάθετε πώς το Κοινοβούλιο ενισχύει το σύστημα Σένγκεν και βελτιώνει την ασφάλεια των συνόρων.

Η ζώνη Σένγκεν 
  • Η ζώνη Σένγκεν αποτελείται από 26 χώρες 
  • Περιλαμβάνει τις 22 χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία) 
  • Περιλαμβάνει και την Ισλανδία, την Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν