Κοινωνία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

cover picture for Covid19 timeline of EU actions        

Η ΕΕ λαμβάνει πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορoνοϊού και των επιπτώσεών της. Δείτε το χρονοδιάγραμμα για να έχετε σαφή εικόνα ανά θέμα.

Εφαρμογές ανίχνευσης COVID-19: επιβάτες με μάσκες προστασίας χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ©AdobeStock/Yurolaitsalbert        

Μάθετε πώς η ΕΕ διασφαλίζει ότι οι εφαρμογές ιχνηλάτησης COVID-19 σέβονται το ιδιωτικό απόρρητο, την προστασία προσωπικών δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διασυνοριακά.

©Vchalup/AdobeStock        

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ, EU4Health, στοχεύει στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας της Ευρώπης, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα σε μελλοντικές κρίσεις, όπως η πανδημία του Covid-19.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθίσταται όλο και πιο απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες για τη ρύθμιση της. Το Κοινοβούλιο θέλει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκομίζουν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους κινδύνους.        

Η ΤΝ επηρεάζει όλο και περισσότερο τις ζωές μας. Ανακαλύψτε τις ευκαιρίες που προσφέρει και τις απειλές που ενέχει για την ασφάλεια, τη δημοκρατία, τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας.