Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα: τα κράτη μέλη αποφασίζουν 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Τα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ ενέκριναν την Τρίτη την πρόταση να δοθεί στα κράτη μέλη η δικαιοδοσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών με την εισηγήτρια, Γαλλίδα ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, Corinne Lepage, να σημειώνει ότι έτσι οι κυβερνήσεις αποκτούν ξεκάθαρη νομική βάση για όποια απόφαση λάβουν.

Εφ όσον η απόφαση της επιτροπής Περιβάλλοντος εγκριθεί από την ολομέλεια του ΕΚ τον Ιούνιο, τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν για πρώτη φορά ξεκάθαρο δικαίωμα να λάβουν το καθ' ένα τις αποφάσεις του σε ότι αφορά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο έδαφός τους.


Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η ίδια η διαδικασία αδειοδότησης κάθε νέου τροποποιημένου είδους που θα πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ με βάση γνωμοδότηση της υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων EFSA. Εφ' όσον ένα τροποποιημένο είδος αδειοδοτηθεί, τότε τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν ή όχι τη χρήση του στο έδαφός τους.


Ωστόσο, δεδομένου ότι η αδειοδότηση θα σηματοδοτεί ότι το συγκεκριμένο είδος δεν έχει βρεθεί να απειλεί την υγεία, τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να επικαλεσθούν την προστασία της δημόσιας υγείας για να το απαγορεύσουν αλλά μόνο αγροπεριβαλλοντικούς λόγους, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας.


Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη που, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία ή η Γερμανία εξακολουθούν να απαγορεύουν την καλλιέργειά τους, νομική κάλυψη για την απαγόρευση έναντι πιθανών προσφυγών εναντίον τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.


"Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα του ΕΚ σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο ότι το σύστημα αδειοδότησης σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να διατηρηθεί. Παράλληλα όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν αγροπεριβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που συνδέονται με την επιμόλυνση μη τροποποιημένων καλλιεργειών που μπορούν να δικαιολογήσουν μια απαγόρευση", σημειώνει η κ. Lepage.


Πέραν αυτού, τις ημέρες αυτές το ΕΚ συζητά και σειρά άλλων ζητημάτων όπως είναι η σήμανση των τροφίμων σε ότι αφορά την περιεκτικότητά τους σε ορισμένα λίπη καθώς και η σήμανση σε ότι αφορά την ποιότητα και την προέλευση αλλά και η αδειοδότηση ή απαγόρευση "καινοτόμων" τροφίμων, όπως εκείνα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα.

Ο αιώνας των μεταλλαγμένων 
  • Βαμβάκι, καλαμπόκι, πατάτα, σόγια μεταξύ των ειδών που υπάρχουν και ως γενετικά τροποιημένα 
  • Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο οι χώρες που απαγορεύουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στο έδαφός τους 
  • Το 61% των Ευρωπαίων δηλώνει αβέβαιο για τα μεταλλαγμένα, το 21% τα θεωρεί ασφαλή και το 53% επικίνδυνα 
  • Στις ΗΠΑ το 93% της σόγιας και το 86% του καλαμποκιού είναι γενετικά τροποποιημένα