Προλαμβάνοντας τη βία κατά των γυναικών  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αρχή του ΕΚ. Η βία κατά των γυναικών είναι μία μορφή διάκρισης με βάση το φύλο και αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στο ζήτημα της ανισότητας των φύλων. Το ΕΚ με σκοπό να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να βρει πιθανές λύσεις, αφιερώνει την φετινή Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Η τελευταία έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε αυτό τον τομέα, δείχνει ότι μία στις τρείς γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, που τις περισσότερες φορές έχει μακροχρόνιες σωματικές ή συναισθηματικές επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, η πραγματική έκταση του προβλήματος παραμένει άγνωστη, καθώς οι αναφορές για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίαιης συμπεριφοράς είναι ελλείπεις σε όλη την ΕΕ.


Το ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη του ότι σήμερα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση και την υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών αλλά ούτε και ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του φαινομένου, υποστηρίζει την έγκριση νομοθετικής πράξης.   


Η εκδήλωση του ΕΚ για την Ημέρα της Γυναίκας το 2010, ήταν επίσης αφιερωμένη στη βία κατά των γυναικών. Από τότε, το ΕΚ έχει εγκρίνει αρκετές εκθέσεις πρωτοβουλίας που προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και τον ρατσισμό. Φέτος, στις 25 Φεβρουαρίου, το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα με προτάσεις προς της Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.


Συνεχίστε την ανάγνωση για να μάθετε περισσότερα για τις ενέργειες του ΕΚ κατά της ανισότητας και της βίας με βάση το φύλο.