40% η διαφορά των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών: τι κάνει το ΕΚ για να αλλάξει την κατάσταση  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η σύνταξη των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 40% λιγότερη από εκείνη των ανδρών με την ίδια προϋπηρεσία. Η ολομέλεια ψηφίζει αυτή την εβδομάδα προτάσεις για τη μείωση του χάσματος.

Γράφημα  

Οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν κατά μέσο όρο περίπου 16% λιγότερα από ότι οι άντρες, ενώ οι συντάξεις τους μπορεί να φτάσουν μέχρι 40% λιγότερο από εκείνες των ανδρών. Το ΕΚ Αυτή την εβδομάδα το ΕΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ψήφισμά, τη δημιουργία στρατηγικής για τη μείωση αυτού του χάσματος.  Πριν από τη ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ την Τετάρτη 14 Ιουνίου, συζητήσαμε με την εισηγήτρια του ΕΚ Κονστάνς Λε Γκρίπ (ΕΛΚ, Γαλλία).

 

Οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες και εργάζονται λιγότερα χρόνια, συνεπώς συμβάλλουν λιγότερο στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ποιοι άλλοι παράγοντες βρίσκονται εναντίον τους;

Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υποεκπροσωπούνται σε θέσεις με υψηλούς μισθούς, όπως για παράδειγμα στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορικής. Σε ορισμένες χώρες οι γυναίκες βοηθούν στην εργασία των συζύγων τους που μπορεί να είναι αγρότες, έμποροι ή και βιοτέχνες, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν αναγνωρίζονται επίσημα και έτσι δεν έχουν μισθό πλήρους απασχόλησης με αποτέλεσμα να μην συμβάλλουν στην κοινωνική ασφάλιση. Έτσι βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλές ανισότητες στη ζωή τους , με αποτέλεσμα να λαμβάνουν και χαμηλότερες συντάξεις.


Η διαφορά στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών κυμαίνεται από 3,7% έως 38,8% στις χώρες της ΕΕ; Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών;

Οι αιτίες είναι πολλές. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα αποτελούν εθνικές πολιτικές, δεν έχουν εναρμονιστεί στην ΕΕ. Ορισμένες χώρες παρείχαν ίσες αμοιβές πριν ακόμα ενταχθούν στην ΕΕ.  Το αποτέλεσμα βέβαια φαίνεται και στις συντάξεις. Σε άλλες χώρες οι γυναίκες ήταν λιγότερο δραστήριες οικονομικά και λάμβαναν χαμηλότερες θέσεις εργασίας.


Γιατί το συνταξιοδοτικό χάσμα αυξάνεται στα μισά κράτη μέλη;

Αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση αλλά θα έλεγα ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση οδηγεί στην αύξηση των ανισοτήτων. Έχει κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για τους ευάλωτους, μέσα στους οποίους ανήκουν και οι γυναίκες.

 

Constance Le Grip  

Τι μέτρα προτείνετε για τη μείωση του χάσματος στις συντάξεις;

Αυτό πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, για αυτό δεν προτείνουμε εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ. Πρώτα από όλα πρέπει να γνωστοποιήσουμε το ζήτημα και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τις ανισότητες που υπάρχουν. Οι χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι εκείνες που πολεμούν τις ανισότητες. όταν υπολογίζονται οι συντάξεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο χρόνος που κάνουμε παύση από την εργασία μας για να φροντίσουμε τα παιδιά μας.

 

Το ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να επεξεργαστούν μια γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις ανισότητες και να εφαρμόζουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Στην έκθεσή σας λέτε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα για τα οικονομικά τους, ειδικά τις γυναίκες. Πως θα γίνει αυτό;

Πρόκειται περισσότερο για την ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με το ζήτημα. Όταν ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους πρέπει να φροντίζουν να ελέγχουν ότι κερδίζουν αρκετά και ότι είναι καλά ενημερωμένες για το πώς λειτουργεί το συνταξιοδοτικό σύστημα στη χώρα τους. Για παράδειγμα, η μερική απασχόληση μπορεί να φαίνεται ελκυστική επιλογή αλλά μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σου εάν το κάνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς  θα σου δώσει χαμηλότερη σύνταξη.


Σε ορισμένα κράτη μέλη σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών που έχουν εργαστεί δεν λαμβάνουν σύνταξη. Πώς γίνεται αυτό?

Οι γυναίκες αυτές είναι συνήθως σύζυγοι αγροτών, εμπόρων και τεχνιτών όπως ανέφερα νωρίτερα, οι οποίες εργάστηκαν για πολλά χρόνια λαμβάνοντας χαμηλούς μισθούς που δεν ανταποκρίνονταν στην προσπάθειά τους. Όχι επειδή δε δήλωσαν το εισόδημά τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η συνεισφορά τους δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη.