Το ΕΚ ψηφίζει κανόνες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το ΕΚ ψηφίζει την Τετάρτη νέους κανόνες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού.

Η ΕΕ μπορεί να μειώσει έως και 100 εκατομμύρια τόνους τις εκπομπές των ρύπων, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό περί επιμερισμού των προσπαθειών (ESR). Οι νέοι κανόνες συμβάλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της ΕΕ για το 2030 για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ πραγματοποιείται την Τετάρτη, 14 Ιουνίου.

 

Αν η νομοθεσία εγκριθεί θα καταστήσει δυνατή τη θέσπιση δεσμευτικών εθνικών στόχων για τις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού. Ταυτόχρονα, το ΕΚ θέλει να στηρίξει τις χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα εισοδήματα και τους αγρότες που εργάζονται με σεβασμό προς το περιβάλλον.

 

Μιλώντας εκ μέρους του εισηγητή της έκθεσης του ΕΚ η Κάθριν Μπίρντερ (Φιλελεύθεροι, Βρετανία), τόνισε ότι «το δυνατό μήνυμα που μπορεί να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι έχει σοβαρές προθέσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι αναλαμβάνει δράσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού υιοθετώντας τον κανονισμό περί επιμερισμού των προσπαθειών». Πρόσθεσε ότι με αυτό το νόμο η Συμφωνία του Παρισιού περνάει από τη θεωρία στην πράξη, «με ή χωρίς τον Τραμπ οι δράσεις για το κλίμα και τις πράσινες επενδύσεις πρέπει να προχωρίσουν», είπε.

 

Πως θα μειώσει η ΕΕ τις εκπομπές των ρύπων;

Τον Οκτώβριο του 2014, οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030.    Το πλαίσιο αποσκοπεί να βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % κάτω των επιπέδων του 1990 έως το 2050, οι υψηλές τιμές της ενέργειας και την ευπάθεια της οικονομίας της ΕΕ σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων των τιμών, ιδίως για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας, συχνά από πολιτικά ασταθείς περιοχές και η παροχή σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για τους δυνητικούς επενδυτές. Περισσότερα εδώ.