Μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

H EE εργάζεται για τη βελτίωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας.

©UNHCR/Achilleas Zavallis  

Από το 2015 εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους αναζητώντας μια καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου πολύ γρήγορα αποδείχθηκε αναποτελεσματικό καθώς δεν κατάφερε να διαχειριστεί μια τόσο μεγάλη εισροή μεταναστών. Η ΕΕ αποφάσισε να απαντήσει στην προσφυγική κρίση με αναθεώρηση των κανόνων ασύλου που ισχύουν σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η κατανομή των προσφύγων θα γίνει δίκαια μεταξύ των κρατών μελών.

 

Αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου

Ο κανονισμός του Δουβλίνου θέτει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς που καθορίζουν ποιο κράτος μέλος της ΕΕ είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης χορήγησης ασύλου. Βασική αρχή του κανονισμού είναι ότι η αρμοδιότητα εξέτασης μιας αίτησης βαρύνει κατά κύριο λόγο το κράτος μέλος που μετείχε σε μεγαλύτερο βαθμό στην είσοδο του αιτούντα στην ΕΕ, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις το κράτος μέλος

πρώτης εισόδου.

 

Το σύστημα που δημιουργήθηκε το 2003, δε προέβλεπε τη διανομή των αιτήσεων ασύλου μεταξύ των κρατών μελών. Για αυτό το 2015 που ο αριθμός των προσφύγων που εισήλθαν στην ΕΕ αυξήθηκε, χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των αιτήσεων ασύλου.

 

Τον Απρίλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα «μηχανισμό δίκαιης μεταχείρισης». Ο νέος αυτός μηχανισμός θα προσδιορίζει αυτόματα πότε μια χώρα αναγκάζεται να διεκπεραιώσει δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Ο προσδιορισμός θα γίνεται σε σχέση με το μέγεθος και τον πλούτο μιας χώρας. Αν μια χώρα δέχεται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτήσεων όλοι οι νέοι αιτούντες σ’ αυτήν την χώρα (ανεξάρτητα από την εθνικότητα) θα μετεγκαθίστανται.

 

Η πρόταση εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις αρχές του φθινοπώρου αναμένεται η ψηφοφορία στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών η οποία είναι υπεύθυνη για την έκθεση. Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να κάνει το καθήκον της και να δεχτεί το απαιτούμενο αριθμό μεταναστών και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών και ειδικά των ασυνόδευτών.

 

Περισσότερα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, εδώ.

Παροχή ασφαλούς εισόδου στην ΕΕ: δημιουργία πλαισίου για τη μετεγκατάσταση

Επανεγκατάσταση είναι η μεταφορά, κατόπιν αιτήματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες, υπηκόου τρίτης χώρας που χρήζει διεθνούς προστασίας από χώρα εκτός ΕΕ σε κράτος μέλος της ΕΕ, όπου του επιτρέπεται να διαμείνει ως πρόσφυγας. Πρόκειται για μία από τις προτιμώμενες επιλογές για τη χορήγηση ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλοντας να διασφαλίσει μια βιώσιμη λύση στο προσφυγικό, τόνισε την ανάγκη για δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης και υποχρεωτικού προγράμματος επανεγκατάστασης. Τον Ιούλιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία  μόνιμου πλαισίου με κοινές διαδικασίες για επανεγκατάσταση σε όλη την ΕΕ.

 

Περισσότερα τη διαδικασία επανεγκατάστασης, εδώ.

 

Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων Eurodac

Κάθε μετανάστης που εισέρχεται στην ΕΕ θα πρέπει να καταγράφεται και να δίνει τα αποτυπώματά του στη βάση δεδομένων της ΕΕ.

 

Τον Μάιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ότι επιπρόσθετα δεδομένα όπως το όνομα, η εθνικότητα, ο τόπος γέννησης, τα ταξιδιωτικά έγγραφα και η φωτογραφία του ατόμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων, προκειμένου να βοηθήσουν στην πρακτική εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου.

 

Περισσότερα για το Eurodac, εδώ.

 

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Η δημιουργία ενιαίου συστήματος ασύλου είναι πολύ σημαντική, καθώς θα βοηθήσει στη δίκαιη και ίση κατανομή της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών. Θα ανακουφίσει τις πρώτες χώρες εισόδου, που σήμερα δέχονται μεγάλη πίεση και ταυτόχρονα θα βοηθήσει τα κ-μ να παρέχουν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας.

 

Τον Ιούνιο του 2017, η επιτροπή Πολιτικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε νέους κανόνες για την αναγνώριση ατόμων που χρήζουν προστασίας. Στόχος των νέων κανόνων είναι να διευκρινιστούν οι λόγοι για την χορήγηση ασύλου αλλά και να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλουν την αίτησή τους.

 

Η ανανέωση των κανόνων για τις συνθήκες υποδοχής έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι αιτούντες άσυλο θα έχουν την ίδια υποδοχή από όλα τα κ-μ, σε επίπεδο στέγασης, πρόσβασης στην αγορά εργασίας κτλ. αλλά και ότι θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

 

Τέλος, η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερα:

-Έλεγχοι των ευρωπαϊκών συνόρων και διαχείριση της μετανάστευσης

-Ενσωμάτωση των προσφύγων