Έλεγχοι των ευρωπαϊκών συνόρων και διαχείριση της μετανάστευσης  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η εισροή μεταναστών και η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη Διαβάστε περισσότερα για το πως αντιμετωπίζει την κατάσταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

© UNHCR/Francesco Malavolta  

Το 2015, 1.83 εκατομμύρια άνθρωποι διέσχισαν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ το 2015.  Αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε 125,100 το 2020. Η απάντηση της ΕΕ στην μεταναστευτική πρόκληση συμπεριλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων και τη αποτελεσματική διαχείριση των αιτήσεων ασύλου.


Καλύτερη διαχείριση των συνόρων

 

Η έλλειψη ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στη ζώνη Σένγκεν πρέπει να συμβαδίζει με αντισταθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Οι βουλευτές υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης με ψήφισμα τους τον Απρίλιο του 2016.


Τον Απρίλιο του 2017 επιβλήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι σε όλα τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της. Τον Οκτώβριο του 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ενός κοινού ηλεκτρονικού συστήματος που θα επιταχύνει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν και θα καταγράφει όλους τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ.


Μετά από ψηφοφορία τον Ιούλιο του 2018, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να αποκτούν άδεια ταξιδιού πριν εισέλθουν στην ΕΕ.


Το Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων αλλά και την υποστήριξη των εθνικών αρχών. Ο νέος οργανισμός, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2016, ενώνει την Frontex με τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων. Για την ομοιόμορφη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την ικανότητα αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης, αναμένεται να συσταθεί, ως το 2027, ένα μόνιμο σώμα με επιχειρησιακό προσωπικό έως και 10.000 άτομα.


Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία του νέου Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, με προϋπολογισμό ύψους 6,24 δισ. ευρώ. Το ανανεωμένο ταμείο προορίζεται για την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το ταμείο θα συμβάλει επίσης σε μια κοινή, εναρμονισμένη πολιτική θεωρήσεων ("βίζα") και θα θεσπίσει προστατευτικά μέτρα για τα ευάλωτα άτομα που καταφθάνουν στην Ευρώπη, ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά.

Το ταμείο θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το νέο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο εστιάζει στην αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και το κυβερνοέγκλημα. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2021 με προϋπολογισμό ύψους 1,9 δισ. ευρώ.


Ο νέος Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης


Στις 11 Νοεμβρίου 2021, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της μετατροπής της Υπηρεσίας Υποστήριξης της ΕΕ για το Άσυλο (EASO) σε αυτόνομο Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο. κατόπιν συμφωνίας με το Συμβούλιο. Ο ανανεωμένος οργανισμός θα παρέχει, μεταξύ άλλων, επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη στις προσπάθειες μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, καθώς και σε καταστάσεις κρίσης. Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του κοινού συστήματος ασύλου, θα στηρίξει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Θα συγκροτήσει επίσης εφεδρεία 500 εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα μπορούν να τοποθετούνται άμεσα κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών προκειμένου να παράσχουν επιτόπου τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού. Επιπλέον, ο νέος οργανισμός θα επιβλέπει την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τον σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων και τις συνθήκες υποδοχής στα κράτη μέλη.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2021-2027, ύψους 9,88 δισ. ευρώ. Το νέο ταμείο θα ενισχύσει την κοινή πολιτική ασύλου της ΕΕ, θα αναπτύξει τη νόμιμη μετανάστευση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών, θα στηρίξει την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης με τέτοιο τρόπο ώστε τα κράτη μέλη να μοιραστούν πιο δίκαια την ευθύνη υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας


ΕΕ και Τουρκία συμφωνήσαν τον Μάρτιο του 2016 σε σχέδιο για την αντιμετώπιση των παράνομων ροών μετανάστευσης από την Τουρκία στην ΕΕ. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξασφαλίσουν βελτιωμένες συνθήκες υποδοχής προσφύγων στην Τουρκία και να ανοιχτούν δίαυλοι ασφαλούς και νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη για τους Σύριους πρόσφυγες.


Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 19 Μαίου 2021, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη φιλοξενία σχεδόν 4 εκατ. προσφύγων, σημειώνοντας ότι οι προκλήσεις για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης έχουν αυξηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Καταδίκασαν, ωστόσο, τη χρήση των μεταναστών και των προσφύγων ως μέσο πολιτικής επιρροής και εκβιασμού.

 

Αποτελεσματικότερη διαδικασία επιστροφής των μεταναστών


Τον Σεπτέμβριο του 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός πρότυπου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο θα επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν διαθέτουν έγκυρα διαβατήρια ή ταυτότητες.


Παράλληλα, η ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν αναμένεται να διευκολύνει την επιστροφή των παράνομων μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020,οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις επιστροφές, που θέτει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν το δικαίωμα να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισαν ότι οι πολιτικές επιστροφών των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να διαφυλάσσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να δίνουν προτεραιότητα στις οικειοθελείς επιστροφές.

Καταπολέμηση των βασικών αιτιών της μετανάστευσης


Οι συγκρούσεις, οι διώξεις, οι εθνικές εκκαθαρίσεις, η ακραία φτώχεια και οι φυσικές καταστροφές μπορούν να αποτελέσουν βασικά αίτια της μετανάστευσης. Τον Ιούλιο του 2015, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την ΕΕ να υιοθετήσει μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα συμβάλει στην εξουδετέρωση αυτών των παραγόντων.

 

Περισσότερα για την απάντηση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση:

-Ενισχύοντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου  

-Ενσωμάτωση προσφύγων