Αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ο καρκίνος συνδέεται με πάνω από το ήμισυ των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην EE. Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν νέους κανόνες για τη μείωση των καρκινογόνων ουσιών στην εργασία.

Στις 27 Μαρτίου 2019, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν την τρίτη επανεξέταση της οδηγίας του 2004 για την εξάλειψη και περαιτέρω μείωση των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας.


Η νέα νομοθεσία θέτει όρια έκθεσης σε πέντε επιπλέον καρκινογόνες ουσίες, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει πλέον όρια έκθεσης για 27 καρκινογόνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η παραγωγή καδμίου και η διύλιση, η κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, η μηχανική γαλβανοπλαστική, η εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί, τα εργαστήρια, τα ηλεκτρονικά είδη, τα χημικά προϊόντα, οι κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη, οι πλαστικές ύλες και η ανακύκλωση.

“Η συμφωνία αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας για πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην ΕΕ, αποφεύγοντας τουλάχιστον 22.000 κρούσματα επαγγελματικών ασθενειών κάθε χρόνο.”

Λάουρα Ατζέα (Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, Ιταλία) 
Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: 

Τον Δεκέμβριο του 2018, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δεύτερη τροποποίηση, περιλαμβάνοντας όρια έκθεσηςσε οχτώ επιπλέον παράγοντες, είτε κατά τον χειρισμό είτε κατά την εισπνοή τους.Η πρώτη τροποποίηση εγκρίθηκε ως οδηγία κατά τα τέλη του 2017.


Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Ο καρκίνος στον χώρο εργασίας


Ο καρκίνος συνιστά την πρώτη αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία την ΕΕ. Κάθε χρόνο, το 53% των θανάτων μπορεί να συνδεθεί με καρκίνο, το 28% με ασθένειες του κυκλοφορικού και το 6% με αναπνευστικές νόσους. Στους συνηθέστερους τύπους καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνονται ο καρκίνος των πνευμόνων, το μεσοθηλίωμα (που προκαλείται από την έκθεση σε σωματίδια αμιάντου) και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους δέκα θανάτους από καρκίνο των πνευμόνων συνδέεται στενά με την ύπαρξη κινδύνων στον χώρο εργασίας.


Οι κλάδοι που πλήττονται ιδιαίτερα είναι ο οικοδομικός τομέας, ο κλάδος παραγωγής χημικών προϊόντων, τροφίμων και υφασμάτων, οι αυτοβιομηχανίες, οι βιομηχανίες επίπλων και ξυλείας αλλά και ο κλάδος της υγείας.

100.000  ; Οι ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν μέσα στα επόμενα 50 χρόνια εάν εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: