Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα και τομέα (γράφημα) 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Δείτε τα παρακάτω γραφήματα όπου καταγράφονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ανακαλύψτε τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι βασικός παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Ποιες χώρες ρυπαίνουν περισσότερο και σε ποιους τομείς;

Μεγέθυνση της εικόνας: Γράφημα 1: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το 2017 
Γράφημα 1:  οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το 2017        
Γράφημα 1: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράχθηκαν το 2017 στην ΕΕ και τα ποσοστά των διάφορων αερίων  

Ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος στην ΕΕ

Όπως δείχνει το παραπάνω γράφημα, το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου. Ως επί των πλείστων, η παραγωγή του οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Άλλα αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπονται σε μικρότερες ποσότητες, ωστόσο παγιδεύουν τη θερμότητα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από το διοξείδιο του άνθρακα, και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται χίλες φορές ισχυρότερα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τις δράσεις της ΕΕ για την μείωση των εκπομπών άνθρακα

Μεγέθυνση της εικόνας: Γράφημα 2: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ για το 2017 
Γράφημα 2: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ για το 2017        
Γράφημα 2: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ το 2017  

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ

Σύμφωνα με την 5η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για τις Κλιματικές Μεταβολές (IPCC), είναι εξαιρετικά πιθανό οι ανθρώπινες δραστηριότητες των τελευταίων 50 ετών να έχουν θερμάνει τον πλανήτη μας. Στις δραστηριότητές αυτές συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα η καύση του άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αποψίλωση των δασών και η γεωργία.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2017,  κατανεμημένες ανά βασικούς τομείς πηγών. Η ενέργεια ευθύνεται για το 80,7% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2017, το ένα τρίτο των οποίων οφείλεται στον τομέα των μεταφορών.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία αντιστοιχούν στο 8,72%, από  βιομηχανικές διεργασίες και  χρήση προϊόντων στο 7,82%  και από τη διαχείριση αποβλήτων στο 2,75%.

Μεγέθυνση της εικόνας: Γράφημα 3: Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα της ΕΕ για το 2017 
Γράφημα 3: Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα της ΕΕ για το 2017        
Γράφημα 3: Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα της ΕΕ το 2017  

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα στην ΕΕ και παγκοσμίως

Στον παραπάνω διάγραμμα θα βρείτε τη λίστα με συνολικές εκπομπές αερίων κάθε κράτους μέλους της ΕΕ για το 2017. Στο παρκάτων γράφημα παρουσιάζονται οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας για το 2015. Η ΕΕ αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών μετά την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμενη από την Ινδία και τη Ρωσία.

Τα αέρια του θερμοκηπίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα για περιόδους που κυμαίνονται από μερικά χρόνια έως χιλιάδες χρόνια. ‘Έχουν συνεπώς παγκόσμιο αντίκτυπο, ανεξάρτητα από τον τόπο αρχικής εκπομπής τους.

Μεγέθυνση της εικόνας: Γράφημα 4: Χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο για το 2015 
Γράφημα 4: Χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο για το 2015        
Γράφημα 4: Χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο το 2015  
Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου; 
  • Είναι ένα αέριο στην ατμόσφαιρα το οποίο δρα όπως το γυαλί στο θερμοκήπιο. Απορροφά δηλαδή την ηλιακή ενέργεια και τη θερμότητα που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης, την εγκλωβίζει στην ατμόσφαιρα, αποτρέποντας την να διαφύγει στο διάστημα.  
  • Η διαδικασία αυτή είναι που διατηρεί τη θερμοκρασία της γης σε υψηλά σχετικά επίπεδα επιτρέποντας την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.  
  • Οι δραστηριότητες του ανθρώπου προσθέτουν ένα επιπλέον ποσοστό αερίων στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια την υπερθέρμανση του πλανήτη.