Νέοι κανόνες για ασφαλέστερα και «καθαρότερα» αυτοκίνητα (βίντεο) 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Οι κανόνες διασφαλίζουν καλύτερη εποπτεία του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προβλέποντας βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες και αυστηρότερες απαιτήσεις για τις δοκιμές εκπομπών.

Στις 19 Απριλίου 2018, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν νέο κανονισμό που προβλέπειτην ενίσχυση των διαδικασιών έγκρισης τύπου τωνμηχανοκίνητων οχημάτων και δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα αξιολόγησης του έργου των κρατών μελών και επιβολής κυρώσεων στους κατασκευαστές.

Οι κανόνες αναθεωρούν την οδηγία 2007 και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια στον έλεγχο και την έγκριση νέων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι νέοι τύποι οχημάτων πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (σε κέντρα τεχνικού ελέγχου) ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε περίπου 70 διαφορετικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων ασφάλειας κι εκπομπών. Κάθε νέο όχημα πρέπει να έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου της ΕΕ.

Οι κανόνες βελτιώνουν τη διαφάνεια, την παρακολούθηση και την επιβολή κυρώσεων στις διαδικασίες. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη οφείλουν να συλλέγουν τέλη για το σύνολο των δοκιμών από τους κατασκευαστές, ώστε οι τελευταίοι να μην έρχονται σε επαφή με τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, καθιστώντας τα λοιπόν ανεξάρτητα.

Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγορά πρέπει να διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οχήματα τηρούν απόλυτα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Επιτροπή αποκτά επίσης την εξουσία να επιβάλει πρόστιμα ύψους έως και 30.000 ευρώ ανά όχημα στους κατασκευαστές.

«Η πρόταση πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές την εμπιστοσύνη ότι τα αυτοκίνητα που αγοράζουν είναι ακριβώς αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι», δήλωσε ο εισηγητής της πρότασης, Ντάνιελ Ντάλτον (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί,Βρετανία).

Σε συνέχεια του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυστηρότερους ελέγχους των εκπομπών: 20% όλων των ελέγχων πρέπει να σχετίζονται με τις εκπομπές των οχημάτων.

Σε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες του ΕΚ προβλέπουν τη διενέργεια εμπεριστατωμένου ελέγχου της αγοράς: ένα στα 40.000 οχήματα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας μέσα στο τελευταίο έτος πρέπει να ελεγχθούν. Παράλληλα, προβλέπει την εκχώρηση στην Επιτροπή του δικαιώματος αξιολόγησης των μέτρων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί επίσης απάντηση στα σκάνδαλα των εκπομπών το 2015.

Σε συνέχεια των σκανδάλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε ειδική Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης κατασκευαστών όπως η Volkswagen που παραποιούν τις δοκιμές εκπομπών ρύπων. Βρείτε εδώ την τελική έκθεση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σκάνδαλο των εκπομπών και την απάντηση του ΕΚ δείτε εδώ.

Αυτοκινητιστική βιομηχανία στην ΕΕ

Με 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και το 6,4% του ΑΕΠ της ΕΕ, η αυτοκινητιστική βιομηχανία συνιστά κλάδο κλειδί για την ευρωπαϊκή οικονομία.