Πρότυπα εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα: Το EK εγκρίνει αυστηρότερα όρια  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά παράγουν περίπου το 15% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ. ©APimages/European Union-EP  

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυστηρότερων ορίων για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα.

Γιατί χρειαζόμαστε αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών;


Τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά παράγουν περίπου το 15% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Ο κλάδος των μεταφορών είναι ο μοναδικός κλάδος όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990.


Η θέσπιση αυστηρότερων προτύπων εκπομπών από αυτοκίνητα αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και στη μείωση του κόστους καυσίμων για τους καταναλωτές.


Η σημερινή πραγματικότητα

Το 2018, ο μέσος όρος εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων ανήλθε στα 118,5g CO2/χλμ., σημειώνοντας σταθερή πτώση τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Βάσει των ισχυόντων κανόνων, το μέσο καινούργιο αυτοκίνητο δεν πρέπει να εκπέμπει πάνω από 95g/χλμ. έως το 2021.


Παρότι ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται σταθερά, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1,5% των νέων ταξινομήσεων.


Νέοι στόχοι


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μείωση των ορίων του 2021 για τις εκπομπές CO2 από νέα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά κατά 15% από το 2025 και κατά 30% από το 2030.


Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να τεθούν ακόμα υψηλότεροι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών CO2 από νέα αυτοκίνητα κατά 37,5% και 31% αντιστοίχως έως το 2030. Οι νέοι κανόνες έλαβαν την έγκριση των ευρωβουλευτών κατά τη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου, στις 27 Μαρτίου 2019. Στις 18 Απριλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, επίσης, την πρόταση μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30% για τα νέα βαρέα οχήματα μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.  


Επόμενα βήματα


Αφού το Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα για να τεθεί σε ισχύ 20 μέρες αργότερα.