Οι δράσεις του ΕΚ για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Φωτογραφία της Brooke Cagle στο Unsplash  

Μάθετε πώς η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην εργασία, την πολιτική και άλλους τομείς.

Τι κάνει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων;

 

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτικές και λαμβάνει μέτρα που προάγουν την ισότητα των φύλων και συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης.

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει νομοθεσίες, εκδίδει συστάσεις, ανταλλάσσει πληροφορίες και ορθές πρακτικές, ενώ παρέχει χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη εθνικών δράσεων. Οι έννοιες και αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων διαμορφώθηκαν από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει συχνά εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με θέματα φύλου, ζητώντας να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντα πολύ δραστήριο για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και διαθέτει μόνιμη επιτροπή που ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Κάθε χρόνο, το Κοινοβούλιο τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη σύσταση ενός νέου Συμβουλίου που θα επιτρέπει τη διενέργεια συναντήσεων μεταξύ υπουργών και υφυπουργών αρμόδιων για την ισότητα των φύλων. Τα μέλη του Κοινοβουλίου τόνισαν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει στην προαγωγή σχετικών πρωτοβουλιών, όπως είναι η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών τα τελευταία 25 χρόνια και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση σε μερικές χώρες της ΕΕ και τον κίνδυνο υπονόμευσης της ισότητας των φύλων από ορισμένες κυβερνήσεις. Το Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα δικαιώματα των γυναικών να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις προτάσεις της, να αναπτύξει συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Τον Ιούνιο του 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε έκθεση που καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να ενισχύσουν περισσότερο τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, μεθόδους και προϊόντα αντισύλληψης υψηλής ποιότητας, καθώς και τη διδαχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του λεγόμενου "φόρου ταμπόν" στην ισότητα των φύλων, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη μείωση ή την κατάργηση του ΦΠΑ σε προϊόντα εμμηνόρροιας.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα με τα ορόσημα στον αγώνα της ΕΕ για τα δικαιώματα των γυναικών.

Η ισότητα των φύλων στην εργασία


Το 2019, η ΕΕ ψηφίσε υπέρ πιο ευέλικτων συνθηκών εργασίας και της χορήγησης αδειών για την φροντίδα της οικογένειας που βοηθούν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή τους και να αποφύγουν την ανάγκη επιλογής μεταξύ οικογένειας και καριέρας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ισότητα των φύλων στην εργασία περιλαμβάνει: 
  • κανόνες για την απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής, κοινωνικής ασφάλισης, βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και προστασίας από παρενόχληση)  
  • κανόνες για την αυτοαπασχόληση  
  • κανόνες για την μητρότητα, την πατρότητα και την άδεια πατρότητας  

Το Κοινοβούλιο ζητάει επίσης τη λήψη μέτρων για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος και της διαφοράς των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, που το 2019 άγγιζαν το 14,1% και 29,5% αντιστοίχως. Ζήτησε, επίσης, τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας στις γυναίκες, καθώς υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που ζουν στη φτώχεια στην ΕΕ, παρά άντρες.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέα της Ευρώπης, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να πραγματοποιήσουν σπουδές ή να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας σε αυτόν τον τομέα. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε το 2018, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την διασφάλιση της πλήρους ένταξης γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ αλλά και την ενισχυμένη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους τομείς των ΤΠΕ, της επιστήμης, των μαθηματικών και της μηχανικής.


Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον ορισμό και τις αιτίες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο ζήτησε την υλοποίηση προόδου σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% των μη εκτελεστικών διευθυντών μιας εταιρείας θα είναι γυναίκες.

Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών


Η ΕΕ αντιμετωπίζει με διάφορους τρόπους τη βία κατά των γυναικών. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει να χαραχθεί συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση σχετικών πολιτικών. Επιθυμεί, επίσης, την προσχώρηση της ΕΕ στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την επικύρωσή της από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.


Έχει, ακόμα, τονίσει την ιδιαίτερη ανάγκη καταπολέμησης συγκεκριμένων μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων, τη καταναγκαστικής πορνείας γυναικών, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο (cyberstalking) και της διαδικτυακής βίας.


Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στον Κονγκολέζο γυναικολόγο Ντένις Μουκουέγκε που περιέθαλψε χιλιάδες γυναίκες θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.


Τον Φεβρουάριο, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία για την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος γυναικών. Στην ΕΕ, το 33% των γυναικών έχει πέσει θύμα σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας, ενώ το 55% των γυναικών έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.


Από τη μεταναστευτική πολιτική μέχρι το εμπόριο


Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και άλλων πολιτικών, όπως εκείνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη γεωργία, την απασχόληση και την μετανάστευση.


Σε ψήφισμα που ενέκριναν το 2016, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέσπιση νέας, ολοκληρωμένης δέσμης κατευθυντήριων γραμμών για τα φύλα για ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.


Σε έκθεση που υιοθετήθηκε το 2018, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ανάληψη δράσεων για την ενδυνάμωσή τους και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.


Όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με ψήφισμα του 2018.


Οι γυναίκες στην πολιτική


Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει τη σημασία της ισότητας των φύλων στην πολιτική, προάγοντας την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.


Σε έκθεση που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2019, το Κοινοβούλιο κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν την προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στα κυβερνώντα σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στο νέο κοινοβούλιο, που ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του τον Ιούλιο του 2019, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών αποτελούν το 41% των μελών του Κοινοβουλίου (από 35% στο τέλος της προηγούμενης θητείας).

Δείτε τα γραφήματά μας σχετικά με τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ισότητα των φύλων και η πανδημία του COVID-19

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί ότι η κρίση του COVID19 έχει εντείνει τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Η πανδημία ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει 47 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια κάτω από τα όρια της φτώχειας παγκοσμίως. Επιπλέον, οι γυναίκες εργάζονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας - οι γυναίκες αποτελούν τo 76% το 49 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης στην ΕΕ. Η πανδημία έχει επίσης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους παραδοσιακά γυναικοκρατούμενους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλευτικής, της γραμματειακής υποστήριξης και της οικιακής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στις γυναίκες.