COVID-19: Ενισχύοντας την ικανότητα διαχείρισης καταστροφών της ΕΕ  

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η συντονισμένη απάντηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση σεισμού και πλημμύρας στην Αλβανία τον Σεπτέμβριο του 2019.  

O Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ θα ενισχυθεί ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα διαχείρισης καταστροφών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων επειγόντων ιατρικών περιστατικών όπως ο COVID-19.

Το ταμείο βοηθά τις χώρες της ΕΕ να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφές. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε σε περιπτώσεις σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών και, πιο πρόσφατα, για τη συγκέντρωση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του COVID-19 και την απομάκρυνση Ευρωπαίων πολιτών από περιοχές που έχει πληγεί από τον κορονοϊό.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα δράσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και των επιπτώσεών του.

Το Κοινοβούλιο θέλει να ενισχύσει το βαθμό ετοιμότητας και την ικανότητα διαχείρισης καταστροφών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να καλύψει τα κενά που αναδείχθηκαν κατά την πανδημία του κορονοϊού.

Σε ψηφοφορία που διεξήχθη στις 16 Σεπτεμβρίου, το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε σχετικά με τον αναθεωρημένο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (UCMP), χαιρετίζοντας τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2027, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Το Κοινοβούλιο μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο κατανομής των πόρων μεταξύ πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης. Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό πρέπει να αφιερωθεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας, Τόνισαν δε την ανάγκη παροχής των απαραίτητων προμηθειών στα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τυχόν μελλοντικές κρίσεις με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ο αμυντικός μηχανισμός της ΕΕ για τη διάσωση ζωών


Από τη δημιουργία του το 2001, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ένα συνεργατικό σύστημα αμοιβαίας βοήθειας, ενεργοποιήθηκε περισσότερες από 330 φορές για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών εντός και εκτός της ΕΕ, όπως σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, θαλάσσιας ρύπανσης, σεισμών, τυφώνων, βιομηχανικών ατυχημάτων, αλλά και καταστάσεις κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών κρίσεων.


Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης του κορωνοϊού, ο μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη κρατών μελών και εθνικών συστημάτων υγείας μέσω του συντονισμού της παράδοσης ιατρικών ειδών έκτακτης ανάγκης και προστατευτικού εξοπλισμού στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.


Βοήθησε, επίσης, τον επαναπατρισμό πάνω από 82.000 πολιτών της ΕΕ στην Ευρώπη από όλο τον κόσμο.

Ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων


Όταν ένα κράτος-μέλος πλήττεται από μια καταστροφή, μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού. Η Επιτροπή συντονίζει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτημα βοήθειας και καλύπτει τουλάχιστον το 75% των μεταφορικών και επιχειρησιακών δαπανών.


Το 2019, η ΕΕ ανέπτυξε μια νέα ευρωπαϊκή εφεδρεία πρόσθετων δυνατοτήτων, που ονομάζεται RescEU, και παρέχει άμεση βοήθεια όταν οι πόροι των κρατών μελών δεν επαρκούν.

Στα μέσα Μαίου 2020, το RescEU χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη δημιουργία ιατρικών αποθεμάτων που προορίζονταν για χώρες που δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι κανόνες επιτρέπουν στην ΕΕ να καλύψει το 100% των πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του RescEU που αναμένεται να φιλοξενηθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 


Αντλώντας διδάγματα από την πανδημία, οι ευρωβουλευτές θέλουν να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για την ενίσχυση της ετοιμότητας του μηχανισμού στα πλαίσια του προγράμματος 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων για την απόκτηση νέου εξοπλισμού και υλικών RescEU, όπως πυροσβεστικά αεροσκάφη, ειδικές αντλίες νερού, κινητά νοσοκομεία, ειδικό ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και πόρων για την καλύτερη υποστήριξη των κρατών μελών σε περιπτώσεις ανεπάρκειας των εθνικών πόρων.

Επόμενα βήματα


Το ΕΚ είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών ώστε το αναβαθμισμένο σύστημα να γίνει λειτουργικό μέσα στο 2021.