Έρευνα για εμβόλια και θεραπεία κατά του Covid-19 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Καθώς ο κόσμος αγωνίζεται για να περιορίσει την πανδημία του κορονοϊού, η ΕΕ στηρίζει προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών το συντομότερο δυνατό.

Η ΕΕ απάντησε συντονισμένα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για να βρεθεί μια θεραπεία για τον Covid-19 είναι ζωτικό μέρος αυτού του πλάνου.

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται στενά στον αγώνα για την εξεύρεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19. Το επίκεντρο είναι η ανάπτυξη ενός εμβολίου για την πρόληψη της νόσου και ένα θεραπευτικό εμβόλιο για θεραπεία. Έχουν θεσπιστεί ταχείες κανονιστικές διαδικασίες, έτσι ώστε ασφαλή, αποτελεσματικά και υψηλής ποιότητας φάρμακα να μπορούν να διατίθενται στην αγορά το συντομότερο δυνατό.


Στις 14 Μαΐου, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, και την Κροατική Προεδρία, πώς η ΕΕ μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπείας κατά του Covid-19. Οι ευρωβουλευτές επαίνεσαν τις προσπάθειες της ΕΕ για υποστήριξη της έρευνας, αλλά τόνισαν την ανάγκη διασφάλισης ευρείας πρόσβασης σε προσιτά φάρμακα.


Διαβάστε περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα δράσης της ΕΕ κατά του Covid-19. 


Καταπολέμηση του COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 48,25 εκατ. ευρώ σε 18 ερευνητικά έργα εντός του προγράμματος Ορίζοντας 2020, πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Οι 151 ερευνητικές ομάδες από ολόκληρη την ΕΕ, και εκτός αυτής, συμμετέχουν σε έργα που ασχολούνται με:


• την βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε ξεσπάσματα, αναπτύσσοντας καλύτερα συστήματα παρακολούθησης για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού
• γρήγορες διαγνωστικές δοκιμές, με πιο γρήγορη και πιο ακριβή διάγνωση
• νέες θεραπείες
• ανάπτυξη νέων εμβολίων

Οι ερευνητικές ομάδες θα μοιραστούν τα αποτελέσματά τους σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσης να υποβληθούν ερευνητικές προτάσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου, οι οποίες θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη θεραπείας και διάγνωσης για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ξεσπάσματος και την αύξηση της ετοιμότητας για το μέλλον. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα (IMI) - μιας δημόσιας-ιδιωτικής πρωτοβουλίας μεταξύ της ΕΕ και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία επίσης χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Επιλέχθηκαν 8 έργα μεγάλης κλίμακας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη δέσμευσή της σε 72 εκατ. ευρώ, έναντι των 45 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη προγραμματιστεί, ενώ 45 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Στις 16 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε οικονομική ενίσχυση ύψους 80 εκατ. ευρώ στην CureVac, μια καινοτόμο εταιρεία εμβολίων στη Γερμανία, για να υποστηρίξει τις εργασίες σχετικά με το εμβόλιο κορονοϊού. 

Στις 4 Μαΐου, η ΕΕ φιλοξένησε την εκδήλωση Coronavirus Global Response σε συνεργασία με την ΠΟΥ και άλλους παγκόσμιους εταίρους, η οποία συγκέντρωσε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για εργασίες εμβολίων, διαγνωστικών και θεραπειών κατά του κορονοϊού.

Στις 19 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε άλλα 122 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα "Horizon 2020" με στόχο την προώθηση της έρευνας σχετικά με τον κορονοϊό. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την ταχεία παραγωγή ζωτικών ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού πρόληψης, εξέτασης και θεραπείας, καθώς και για την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων που βελτιώνουν την έγκαιρη ανίχνευση, την παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών.

Προγράμματα που ήδη υπάρχουν 

Η ΕΕ είχε ήδη διαθέσει αρκετούς μηχανισμούς έρευνας και χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται το PREPARE - ένα έργο που υποστηρίζει την ετοιμότητα των νοσοκομείων στην Ευρώπη και την ενίσχυση της κατανόησης της δυναμικής της επιδημίας και το Ευρωπαϊκό Αρχείο Ιών- μια εικονική συλλογή ιών που παρέχει υλικό στους ερευνητές για να βοηθήσουν στις διαγνώσεις.

Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτομιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ξεσπάσματος, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για εξειδικευμένες μονάδες απομόνωσης – EpiShuttle - και τεχνολογία φιλτραρίσματος αέρα για την απομάκρυνση των ιικών σωματιδίων που ονομάζονται m-TAP.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια στις 14 Μαΐου, ο κ. Σχοινάς είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για μια νέα φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ, ώστε η ΕΕ να γίνει πιο ανθεκτική μελλοντικά και μέσα από τα διδάγματα της τρέχουσας κρίσης. Η στρατηγική θα πρέπει να παρουσιαστεί αργότερα φέτος.

10 πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του κορονοϊού.