Η δράση της ΕΕ για τα εμβόλια και τη θεραπεία κατά του COVID-19 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Καθώς ο κόσμος αγωνίζεται για να περιορίσει την πανδημία του κορονοϊού, η ΕΕ στηρίζει προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών το συντομότερο δυνατό.

Χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα για τον COVID-19  

Η ΕΕ απάντησε συντονισμένα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για να βρεθεί μια θεραπεία για τον Covid-19 είναι ζωτικό μέρος αυτού του πλάνου.

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται στενά στον αγώνα για την εξεύρεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19. Το επίκεντρο είναι η ανάπτυξη ενός εμβολίου για την πρόληψη της νόσου και ένα θεραπευτικό εμβόλιο για θεραπεία. Έχουν θεσπιστεί ταχείες κανονιστικές διαδικασίες, έτσι ώστε ασφαλή, αποτελεσματικά και υψηλής ποιότητας φάρμακα να μπορούν να διατίθενται στην αγορά το συντομότερο δυνατό.


Οι ευρωβουλευτές έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της ΕΕ για υποστήριξη της έρευνας, αλλά τονίζουν επανειλημμένως την ανάγκη διασφάλισης ευρείας πρόσβασης σε προσιτά φάρμακα.


Έρευνα και εμβόλια


Από την αρχή της πανδημίας, η ΕΕ έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα: εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί σε νέα ερευνητικά προγράμματα για τον κορονοϊό μέσω του προγράμματος Ορίζων 2020 της ΕΕ. Οι επιχορηγήσεις διατέθηκαν σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη διάγνωση, τις θεραπείες, το εμβόλιο, την επιδημιολογία, ετοιμότητα και γρήγορη ανταπόκριση, τις ιατρικές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια έναντι του COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, προς το παρόν, συνάψει συμφωνίες με έξι φαρμακευτικές εταιρείες, - την AstraZeneca, τη Sanofi-GSK, τη Janssen Pharmaceutica NV, την BioNTech-Pfize, την CureVac και τη Moderna - οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αγοράσουν εμβόλια μόλις χορηγηθεί η άδεια κυκλοφορίας

Μετά τη θετική επιστημονική σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και την αντίστοιχη έγκριση από τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας (υπό όρους) για το εμβόλιο της BioNTech και Pfizer στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ώστε οι χώρες της ΕΕ να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό στις 27 Δεκεμβρίου. Στις 6 Ιανουαρίου 2021 εγκρίθηκε ένα δεύτερο εμβόλιο που αναπτύχθηκε από τη Moderna.


Η Επιτροπή έχει εκπονήσει έναν κατάλογο βασικών μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να είναι έτοιμα να διανείμουν και να αναπτύξουν γρήγορα τα εμβόλια όταν είναι έτοιμα, στα πλαίσια της ανάληψης πρόσθετων δράσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και τη διάσωση ζωών. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ και την έκδοση συστάσεων για αποτελεσματικότερες και ταχύτερες στρατηγικές δοκιμών για την ανίχνευση του ιού, καθώς και την κινητοποίηση 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την άμεση αγορά ταχείων τεστ ανίνχευσης αντιγόνων κορονοϊού και την παράδοσή τους στα κράτη μέλη.

Στις 25 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα φαρμακευτική στρατηγική για να καταστήσει την ΕΕ πιο ανθεκτική στο μέλλον, αντλώντας διδάγματα από την τρέχουσα κρίση.

EMA: Βήματα αξιολόγησης και έγκρισης εμβολίων για τον COVID-19 
  • Αίτησηγια άδεια κυκλοφορίας: οι κατασκευαστές εμβολίων υποβάλλουν τα αποτελέσματα όλων των δοκιμών σε ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων στην Ευρώπη. 
  • Αξιολόγηση και επιστημονική γνώμη του EMA: Οι εμπειρογνώμονες του EMA πραγματοποιούν επιστημονική αξιολόγηση των εμβολίων.  
  • Η ειδική ομάδα του EMA για την πανδημία επιτρέπει στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν γρήγορη και συντονισμένη ρυθμιστική δράση για την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την παρακολούθηση των θεραπειών και εμβολίων για τον COVID-19. 
  • Επανεξέταση και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η Επιτροπή εξετάζει την επιστημονική γνώμη του EMA και χορηγεί άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ. 
  • Οι εθνικές αρχές αποφασίζουν για την καθιέρωση εγκεκριμένων εμβολίων και πολιτικών εμβολιασμού. 

Προγράμματα που ήδη υπάρχουν

Η ΕΕ είχε ήδη διαθέσει αρκετούς μηχανισμούς έρευνας και χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται το PREPARE - ένα έργο που υποστηρίζει την ετοιμότητα των νοσοκομείων στην Ευρώπη και την ενίσχυση της κατανόησης της δυναμικής της επιδημίας και το Ευρωπαϊκό Αρχείο Ιών- μια εικονική συλλογή ιών που παρέχει υλικό στους ερευνητές για να βοηθήσουν στις διαγνώσεις.

Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜμΕ για την ανάπτυξη καινοτομιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ξεσπάσματος, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για εξειδικευμένες μονάδες απομόνωσης – EpiShuttle - και τεχνολογία φιλτραρίσματος αέρα για την απομάκρυνση των ιικών σωματιδίων που ονομάζονται m-TAP.


Μάθετε τι κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει την Ευρώπη να ξανασταθεί στα πόδια της μετά την κρίση του COVID-19.