10 πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του κορονοϊού 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ανακαλύψτε τι κάνει η ΕΕ στον πόλεμο κατά του κορονοϊού προκειμένου να προστατεύσει ανθρώπους και οικονομία.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορΟνοϊού

1. Επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού

Προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής, η ΕΕ έχει κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα για ταξίδια που δεν είναι σημαντικά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα βασικά αγαθά συνεχίζουν να διακινούνται, μέσω της εισαγωγής πράσινων λωρίδων. Ακόμη, προβλέπονται πρόσθετοι πόροι για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το οποίο παρέχει άμεσες αξιολογήσεις κινδύνου και επιδημιολογικές ενημερώσεις σχετικά με την έξαρση του ιού.

2. Παροχή ιατρικού εξοπλισμού

Οι χώρες της ΕΕ έχουν γρήγορη πρόσβαση στο πρώτο απόθεμα RescEU του ιατρικού εξοπλισμού, όπως οι αεραγωγοί και οι προστατευτικές μάσκες, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, η ΕΕ έχει δημιουργήσει έναν τεράστιο διεθνή διαγωνισμό που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κάνουν από κοινού αγορές εξοπλισμού και φαρμάκων. Έχει ακόμη διαθέσει 3,08 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά περισσότερων τέστ και για να βοηθήσει το ιατρικό προσωπικό να φροντίσει τους ασθενείς. Η ΕΕ έχει οργανώσει έναν διαδικτυακό έρανο που στοχεύει να συγκεντρώσει αρχικά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά για την καταπολέμηση του κορονοϊού παγκοσμίως.

3. Προώθηση της έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ χρηματοδοτεί 18 ερευνητικά έργα και 151 ομάδες σε όλη την Ευρώπη για να βοηθήσει στην ταχεία ανεύρεση εμβολίου κατά του Covid-19. Στόχος είναι να βελτιωθεί η διάγνωση, η ετοιμότητα, η κλινική διαχείριση και η θεραπεία.

4. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε νέους κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ζητούν χρηματική βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Με το νέο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του ταμείου, θα διατεθούν στα κράτη- μέλη φέτος έως και 800 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

5. Διασφάλιση της ανάκαμψης της ΕΕ

Για να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει οικονομικά και κοινωνικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέα πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2021-2027), ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα πακέτο κινήτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την τελευταία λέξη σχετικά με την πρόταση.

6. Υποστήριξη της οικονομίας

Η ΕΕ προτείνει ένα πακέτο στήριξης 540 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης και υποστηρίζει εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κράτη-μέλη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει 750 δισ. ευρώ για την μετριάσει το δημόσιο χρέος κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και 120 δισ. ευρώ για ποσοτική χαλάρωση και 20 δισ. ευρώ για αγορές χρεών. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για την διάθεση 37 δισ. ευρώ από τα υπάρχοντα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στις χώρες της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορονοϊού και για να υποστηρίξουν την υγειονομική περίθαλψη, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

7. Προστασία θέσεων εργασίας


Για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τη δουλειά τους, όταν οι εταιρείες παύουν εξαιτίας κρίσης του κορονοϊού, η Επιτροπή πρότεινε την έννοια του βραχυχρόνιου κράτους που υποστηρίζεται από το κράτος εργασίας (SURE). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης ξεκλειδώσει 1 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων σε εγγυήσεις για να ενθαρρύνει τις τράπεζες και άλλους δανειστές να παρέχουν ρευστότητα έως και 8 δισ. ευρώ για τη στήριξη περίπου 100.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

8. Επαναπατρισμός των πολιτών της ΕΕ


Περισσότεροι από 10.000 Ευρωπαίοι από όλο τον κόσμο επαναπατρίστηκαν με το ξέσπασμα του ιού, χάρη στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

9. Βοηθώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την πανδημία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκλειδώσει 20 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τους εταίρους τρίτων χωρών να καταπολεμήσουν την κρίση ως μέρος ενός πακέτου της ΕΕ για μια συντονισμένη παγκόσμια απάντηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19.

10. Εξασφάλιση εξακριβωμένων πληροφοριών


Η εξάπλωση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν μια ευρωπαϊκή πηγή πληροφοριών για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και επαληθευμένες πληροφορίες στη γλώσσα τους και ζήτησαν από τις εταιρείες κοινωνικών μέσων να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους.

©Chinnapong/AdobeStock