Επισιτική βοήθεια και στήριξη για τους απόρους εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Παρέχοντας βοήθεια και υποστήριξη στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας.  

Το ΕΚ ενέκρινε αλλαγές στους κανόνες του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA) για τη διασφάλιση της προστασίας των πιο ευάλωτων πολιτών και την κάλυψη των αναγκών τους.

Η κρίση του κορονοϊού έχει αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια. Για να μπορέσουν οι χώρες της ΕΕ να διαχειριστούν καλύτερα τις βασικές τους ανάγκες κατά την περίοδο της ανάκαμψης μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), στις 21 Ιανουαρίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της διάθεσης επιπλέον πόρων υπό το πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU για το 2021 και το 2022.

Λόγω των έκτακτων αναγκών που δημουργεί η πανδημία, η στήριξη και παροχή βοήθειας στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις. Για την καλύτερη προστασία των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και για να διασφαλιστεί η συνέχιση της υποστήριξης υπό τις πρωτοφανείς συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης, το ΕΚ ενέκρινε επίσης αλλαγές στους κανόνες του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στις 17 Απριλίου 2020.


Οι εθνικές αρχές είναι πλέον σε θέση να προσαρμόσουν τα σχέδια ενίσχυσης για να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Για παράδειγμα, η παροχή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της διάθεσης ηλεκτρονικών δελτίων ή δελτίων οποιασδήποτε άλλης μορφής ("vouchers"). Τα έκτακτα μέτρα προβλέπουν, επίσης, την παροχή του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού στους παρέχοντες βοήθεια.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
  • Δημιουργήθηκε το 2014 για να ελαφρύνει τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας στην ΕΕ: στέρηση τροφής, παιδική φτώχεια, έλλειψη στέγης 
  • Παρέχει βασικά αγαθά στους απόρους, τρόφιμα και άλλα βασικά είδη προσωπικής χρήσης, όπως ρούχα, παπούτσια και είδη ατομικής υγιεινής. Προωθεί ακόμη την κοινωνική ένταξη μέσω της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, γλωσσικής εκπαίδευσης κλπ.  
  • Η βοήθεια παρέχεται μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων και προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, το Ταμείο υποστηρίζει το "Κέντρο για το Παιδί", που παρέχει βοήθεια σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. 
  • Κάθε χρόνο, περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελούνται από το ταμείο. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που ενέκρινε το ΕΚ, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να ζητήσουν 100% χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.


Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για την οικονομική ανάκαμψη.