Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για τον Covid-19 θα δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις για το κλίμα 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άδειος δρόμος στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίνιους ©PavloVakhrushev/AdobeStock  

Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για τον COVID-19 στοχεύει να θέσει τα θεμέλια για μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη Ευρώπη.

Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 και των οικονομικών της επιπτώσεων παραμένει άμεση προτεραιότητα.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τον άμεσο αντίκτυπο της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέρυσι ένα σχέδιο οικονομικής τόνωσης 750 δισ. ευρώ μαζί με μια αναθεωρημένη πρόταση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, κατόπιν εκκλήσεων του ΕΚ για ένα μαζικό πακέτο μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης με την Πράσινη Συμφωνία στον πυρήνα της, για την τόνωση της οικονομίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σε συμβιβασμό που επιτεύχθη τον Νοέμβριο του 2020 σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ και η προεδρία του Συμβουλίου συμφώνησαν ότι τουλάχιστον το 30% των δαπανών θα στηρίξει τους κλιματικούς στόχους. Παράλληλα, το 7,5% των ετήσιων δαπανών θα αφιερωθεί σε στόχους βιοποικιλότητας από το 2024 και 10% έως το 2026. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο του 2020.

Η πρόταση "Επόμενη γενιά της ΕΕ" στοχεύει να επανεκκινήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, επιβραδύνοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας και ανοίγοντας το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χρησιμοποιηθεί το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021-2027 για τη δράση για το κλίμα.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα στηρίξει την πράσινη μετάβαση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι τα εθνικά σχέδια θα διαθέσουν το 37% τουλάχιστον του προϋπολογισμού για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

Στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου πορϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι τα κονδύλια για τη γεωργία και οι πόροι του προγράμματος "Ορίζων Ευρώπη", LIFE, του προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης αλλά και του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής συνοχής θα διατεθούν σε έργα που συνάδουν με τους φιλόδοξους κλιματικούς της στόχους. 

Μάθετε περισσότερα για την πρόοδο της ΕΕ προς τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή.

Νομικά δεσμευτικός ο στόχος της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το ΕΚ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και ζήτησε όλη η σχετική νομοθεσία της ΕΕ να είναι σύμφωνη με τον στόχο της διατήρησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5 °C.

Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Συμφωνία και στις 20 Μαρτίου 2020, μια πρόταση νόμου που θα μετατρέψει τις πολιτικές υποσχέσεις περί επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 σε νομικά δεσμευτική υποχρέωση, εφόσον εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών σε σχέση με τους στόχους που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να τους επιτύχει.

Τον Οκτώβριο του 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του εντολή σχετικά με την ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, υποστηρίζοντας το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και έναν στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 60% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 - πιο φιλόδοξο από την πρόταση της Επιτροπής για 55% και από τον τρέχοντα ενδιάμεσο στόχο του 40%.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση από 40% σε τουλάχιστον 55% έως το 2030. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο για το κλίμα στις 24 Ιουνίου 2021. Ο στόχος του 2030 και ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050 θα είναι νομικά δεσμευτικοί, βοηθώντας την ΕΕ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μετά το 2050 και να επιβεβαιώσει την ηγετική της θέση στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, ενόψει της διάσκεψης COP26 τον Νοέμβριο του 2021.

Ανακαλύψτε τι μέτρα έχει λάβει η ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Υπόβαθρο

Η Πράσινη Συμφωνία, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, στοχεύει να καταστήσει την οικονομία της ΕΕ βιώσιμη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων από το κλίμα, τη γεωργία και την κινητικότητα έως την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μηδενική ρύπανση. Μεταξύ των συγκεκριμένων προτάσεων που έχει ήδη υποβάλει η Επιτροπή είναι:

Μάθετε τα 10 πράγματα που κάνει η ΕΕ για την ανάκαμψη και ανακαλύψτε το χρονοδιάγραμμα δράσεων της ΕΕ.